×

Derularea lucrărilor de reconstrucție și amenajare a parcului ,,ALUNELUL” din Calea Ieşilor, scuarurilor din str. Bucuriei și Ion Pelivan

 

În perioada respectivă au fost executate următoarele măsuri:

 

         Pretura sectorului Buiucani

 • au fost obținute certificatele de urbanism pentru proiectare a WC public și scenei;
 • în data de 05.03.2019 a fost convocată ședința de lucru cu conducerea                   IMP ,,CHIȘINĂUPROIECT și  Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație unde a fost examinat proiectul de reparație și amenajare a parcului, la moment în baza proiectului respectiv se elaborează devizul de cheltuieli a lucrărilor preconizate. S-a întocmit contractul de finanțare și executare între părți.

Totodată, in comun cu Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a fost examinată și problema privind renovarea rețelelor electrice și iluminatului nocturn din parc, trasarea cablurilor electrice subterane noi, identificarea mijloacelor financiare, executarea lucrărilor de proiectare și execuție în concordanță cu planul de acțiuni aprobat.

 

  Î.M. ,,Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”:

–  execută lucrările salubrizarea spațiilor verzi;

– a întocmit procesul-verbal de constatare a arborilor și a expediat din adresa Inspectoratului pentru Protecția Mediului, care până la moment nu a eliberat autorizația de defrișare și curățare a arborilor;

–  a elaborat și a avizat proiectul dendrologic.

 

Regia transport electric Chișinău

 • la moment execută lucrări de strămutare a cablurilor electrice subterane pentru instalarea pavilionului de așteptare;
 • după finisarea lucrărilor respective, pavilionul de așteptare pentru pasageri va fi strămut de către ÎCS ,,Epamedia”  SRL.

 

–  Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație și Î.M. ,,LUMTEH”  elaborează devizul de cheltuieli privind renovarea rețelelor electrice și iluminatului nocturn din parc prin trasarea cablurilor electrice subterane noi, care va fi finalizat în data de 16.04.2019.

 

 • Î.M. ,,Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare”:

–  a fost desemnat și încheiat contractul cu câștigătorul achiziției publice pentru proiectarea WC public, la moment se execută proiectarea obiectului în baza certificatului de urbanism pentru proiectare emis, care va finalizat până la data de 15.04.2019. pentru săptămâna viitoare se preconizează organizarea achizițiilor publice pentru procurarea modulului veceului public.

                                                                                                                                        

Scuarul din str. Bucuriei

 

 • au fost scoase și evacuate cioturile de arbori;
 • evacuate elementelor de beton;
 • salubrizat teritoriul scuarului, astăzi va fi evacuat frunzișul;
 • expediat demersul către  SRL ,,FLOXAL PLUS să evacueze pavilionul devastat din preajma scuarului;
 • a fost examinate actele permisive a cafenelei, SRL,, Rusalina Com”, unde sau depistat abateri de la documentația de proiect, se întreprind masurile respective de înlăturare a neconformităților;
 • s-a examinat starea aleilor și se evaluează devizul de cheltuieli.
 • SRL ,,EPA MEDIAla prima solicitare, va repara pavilionul de așteptare întru a nu fi vandalizat până la finalizarea lucrărilor din scuar.

 

Scuarul din str. I. Pelivan

 

 • s-a salubrizat teritoriul scuarului, s-a adus sol fertil, amenajate 2 florare, instalat pilonul electric pentru iluminatul nocturn;
 • în comun cu domnul Ilia Golub și Boris Guțul, (șef al firmei) s-a calculat cantitatea de materiale (piatră de Cosăuți) pentru a repara monumentul Ștefan Voievod și piatra în numele străzii Suceava, precum și spălarea acestora. În zilele ulterioare rămâne, ca IM ,,Pentru servii locative Buiucanisă demareze lucrările respective.