×

Direcţia Asistenţă Socială

  1. adersa juridică: Municipiul Chișinău, str. Alba Iulia, 5, MD – 2051;
  2. adresa electronică: sectbuiucani@gmail.com
  3. telefoanele de contact conform tabelului de mai jos:
Nr Serviciul Telefon
1 Șef Direcție – Violeta Dorul 022 782 900
2 Serviciul asistență socială comunitară

 

Șef Serviciu – Aurelia Creciun

 

Asistenți sociali

 

 

 

022 782 895 (fax)

 

022 782 894

022 782 897

022 782 896

3 Serviciul îngrijire socială la domiciliu

 

Șef Serviciu – Vera Ponomari

 

 

022 782 902

4 Serviciul prestații sociale

 

Șef Serviciu – Ecaterina Vahrușeva

Specialist principal – Mariana Iorga

Specialist superior –  Diana Orîndaș

 

022 782 901

 

022 782 903

022 782 904

5 Serviciul social „Asistență personală”

 

Șef Serviciu – Tatiana Bolocan, Marianna Astahova

 

022 782 905