Dezbateri publice

Data publicarii: 30.05.2018

În conformitate cu dispoziția Viceprimarului municipiului Chișinău nr.365-d din 22.05.2018 ”Cu privire la organizarea consultațiilor publice asupra proiectului Plan Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor din str. Codrilor, 10–10a”, în incinta Preturii sectorului Buiucani, str. Mihai Viteazul, 2, (sala de festivități) în data de 26.06.2018, ora 10:00, vor avea loc dezbateri publice asupra proiectului sus menționat.

Necesitatea organizării consultărilor publice respective: valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100510.115, 0100510.193, 0100510.194, 0100510.195, 0100510.241 din str. Codrilor, 10 – 10a, mun. Chișinău

Beneficiarul:  SRL  ”EXFACTOR-GRUP”; 

Proiectantul: SRL ”TAMKAR”.

 Propunerile asupra proiectului le puteți adresa pe emailul Preturii Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau persoanei responsabilă de organizarea și desfășurarea consultărilor publice din domeniul urbanismului și construcțiilor în cadrul Preturii sectorului Buiucani dl. Ion Popa, la numărul de tel. (022) 295036.

 


 

Notă Informativă despre activitatea Secției locativ-comunală în perioada 01.04.2017 – 07.04.2017

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada 01.04.2017 – 07.04.2017    

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

 

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare                                      - 2246 persoane.                                                                       

-          a  lucrat  tehnică                                                       - 75 unităţi.

-          rute efectuate în total                                               - 133 rute.

-          Inspectoratul de poliţie Buiucani, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit –   6 procese-verbale (6 – persoane fizice, 0 - persoane juridice și 0 - suburbii).

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare – 1536  persoane.

    (inclusiv agenţii economici – 890 persoane.)

     Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                             - 22 un.

-  rute efectuate                                                          - 30rute.

- s-au lichidat microgunoişti                                       - 45un.

- s-au lichidat gunoiști                                                - 11 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor     - 225 un.

- salubrizarea subsolurilor                                         - 7un.

- curățarea pireurilor la bloc                                      - 0 un.

- depozitarea crengilor                                               - 0 un.  

- sesizări agenți economici                                         - 12un.

- demers către inspectoratul de poliție                        - 0un.

  - Reparația ușilor  la camerele de acumulare a deșeurilor – 8 un.

  - Reparația ușilor  la subsoluri                                    - 11 un.

  - instalarea plaselor la obloanele geamurilor              - 2 un.

  - Demontarea elementelor avariate                             - 2 un.

  - reparația elementelor de la terenurile de joacă pentru copii – 3 un.

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                          - 10un.

Rute efectuate                                                             - 26 rute

 

Direcția Educație, Tineret și Sport  Buiucani

 

Au participat la salubrizare                                         - 232 persoane.

A lucrat tehnică                                                          - 1un.

Rute efectuate                                                             - 5 rute

S-a salubrizat teritoriul, inclusiv curățarea arborilor și arbuștilor    - 32 instituții

Reparația terenurilor de acumulare a deșeurilor          - 3 un.

Amenajarea terenurilor de sport și de joacă                - 8 un.

Văruirea bordurilor                                                     - 24 instituții

S-au efectuat controale speciale la                              – 4 instituții

-          Grădinițele de copii Nr. Nr. 54, 158, 164.

-          LT „Vasile Vasilache”.

 

Lucrări de salubrizare în zona centrală

 

ÎM Asociația de gospodărire a „Spaţiilor Verzi” Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional – 23ha (inclusiv în parcuri – 23ha).

A lucrat tehnică  -6 un.

În total s-au evacuat – 10 rute, (inclusiv: iarbă - 0, frunziș – 3, crengi 1, lemne – 2, gunoi menajer – 2,  sol fertil – 2 rute).    

Au lucrat muncitori                            -228 persoane.

Măturatul aleelor                                  - 38ha

Curăţarea urnelor                                  - 4900un. 

Greblatul gazonului                             - 0,8 ha.

Pietriș decorativ                                   - 2 tone.

Instalarea lenților în clumbe                - 20 m

Mobilizarea solului pentru formarea gazonului – 1200 m2.

Semănatul gazonului                           - 1200 m2.

Scoaterea tulpinelor                             - 3 b.

Scoaterea cioturilor                              - 11 b.

 

ÎM Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional – 47 ha (inclusiv în parcuri –20ha).

A lucrat tehnică     - 36 un.

În total s-au evacuat   - 62 rute (inclusiv: iarbă – 0, frunziș – 18, crengi – 21, lemne – 17,  gunoimenajer – 4, sol fertil – 1, sol nefertil – 1, nămol – 0 rute, nisip – 0 rute).

Au lucrat muncitori                            - 250 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul              - 20 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul               - 22 un.

Renovarea arborilor cu turnul             - 0 un.

Curăţarea fîşiei riverane                     - 0,1 ha.

Curăţareaurnelor                                - 1496 un.                              

Curăţarea izvoarelor 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Măturatul aleelor                                  - 5,2 ha.

Defrișarea suprafețelor împădurite     - 0 ha.

Scoaterea cioturilor mecanizat                        - 7 un.

Greblatul gazonului                             - 1,8 ha.

Curățarea bordurilor                           - 870 m2.

Vopsirea coșurilor de gunoi                - 0 un.

Curățarea plantațiilor de trandafiri      - 2100 un.

Dezgroparea din iarnă a trandafirilor – 1351 un.

Amenajarea gazonului                       - 732 m2.

Săpatul solului în trandafiri               - 4613 m2.

Demobilizarea solului în florării        - 140 m2.

 

SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

            Scurgeri în total   -  36            Lichidate  - 29             În lucru -  7

ÎM ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

I.            Restabilirea săpăturilor   -          total   - 0 m2

II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

III.            Curățarea receptoarelor     -           total – 0un.

IV.            Lichidarea situației de avariere – 479,6 m2.

V.            Curățarea canalizării  pluviale (fântânilor, reșouri) total  - 122 un.

VI.            Salubrizarea manuală -  total   - 1,5 curse.

VII.            Reparația curentă a îmbrăcămintei asfaltice         - 144,3 m2.

 

 

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2016-2017.

 

 

 

ÎMGFL

 

dosare noi /cereri primite de către ÎMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

Confirmări

13

108/ 547

108

99

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

 3607

 

14

219 / 1164

219

205

-

-

-

15

196 / 1050

196

196

-

-

-

16

213 / 846

213

211

-

-

-

Total

 

735 dosare /

3607cereri de confirmare

735

711

-

-

-

 

 

 

 

 

Secția locativ-comunală

aviz chisinau

                                                                                                                  

 

 

AVIZ

      Conform dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău nr. 898-d din 14.08.2016 „Cu privire la organizarea consultațiilor publice asupra proiectului „Planul Urbanistic Zonal pentru valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100507539 din            str. Milano, 20” și nr. 0100507554 din str. Milano, 1A informăm locuitorii or. Chişinău, că la 12.09.2016, ora 1000 în incinta Preturii sectorului Buiucani, sala de festivităţi, vor avea loc consultații publice asupra proiectului nominalizat.

Pretura sectorului Buiucani,

 

str. M. Viteazul, 2

Дополнительная информация