Notă Informativă despre activitatea Secției locativ-comunală în perioada 01.04.2017 – 07.04.2017

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada 01.04.2017 – 07.04.2017    

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

 

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare                                      - 2246 persoane.                                                                       

-          a  lucrat  tehnică                                                       - 75 unităţi.

-          rute efectuate în total                                               - 133 rute.

-          Inspectoratul de poliţie Buiucani, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit –   6 procese-verbale (6 – persoane fizice, 0 - persoane juridice și 0 - suburbii).

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare – 1536  persoane.

    (inclusiv agenţii economici – 890 persoane.)

     Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                             - 22 un.

-  rute efectuate                                                          - 30rute.

- s-au lichidat microgunoişti                                       - 45un.

- s-au lichidat gunoiști                                                - 11 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor     - 225 un.

- salubrizarea subsolurilor                                         - 7un.

- curățarea pireurilor la bloc                                      - 0 un.

- depozitarea crengilor                                               - 0 un.  

- sesizări agenți economici                                         - 12un.

- demers către inspectoratul de poliție                        - 0un.

  - Reparația ușilor  la camerele de acumulare a deșeurilor – 8 un.

  - Reparația ușilor  la subsoluri                                    - 11 un.

  - instalarea plaselor la obloanele geamurilor              - 2 un.

  - Demontarea elementelor avariate                             - 2 un.

  - reparația elementelor de la terenurile de joacă pentru copii – 3 un.

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                          - 10un.

Rute efectuate                                                             - 26 rute

 

Direcția Educație, Tineret și Sport  Buiucani

 

Au participat la salubrizare                                         - 232 persoane.

A lucrat tehnică                                                          - 1un.

Rute efectuate                                                             - 5 rute

S-a salubrizat teritoriul, inclusiv curățarea arborilor și arbuștilor    - 32 instituții

Reparația terenurilor de acumulare a deșeurilor          - 3 un.

Amenajarea terenurilor de sport și de joacă                - 8 un.

Văruirea bordurilor                                                     - 24 instituții

S-au efectuat controale speciale la                              – 4 instituții

-          Grădinițele de copii Nr. Nr. 54, 158, 164.

-          LT „Vasile Vasilache”.

 

Lucrări de salubrizare în zona centrală

 

ÎM Asociația de gospodărire a „Spaţiilor Verzi” Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional – 23ha (inclusiv în parcuri – 23ha).

A lucrat tehnică  -6 un.

În total s-au evacuat – 10 rute, (inclusiv: iarbă - 0, frunziș – 3, crengi 1, lemne – 2, gunoi menajer – 2,  sol fertil – 2 rute).    

Au lucrat muncitori                            -228 persoane.

Măturatul aleelor                                  - 38ha

Curăţarea urnelor                                  - 4900un. 

Greblatul gazonului                             - 0,8 ha.

Pietriș decorativ                                   - 2 tone.

Instalarea lenților în clumbe                - 20 m

Mobilizarea solului pentru formarea gazonului – 1200 m2.

Semănatul gazonului                           - 1200 m2.

Scoaterea tulpinelor                             - 3 b.

Scoaterea cioturilor                              - 11 b.

 

ÎM Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional – 47 ha (inclusiv în parcuri –20ha).

A lucrat tehnică     - 36 un.

În total s-au evacuat   - 62 rute (inclusiv: iarbă – 0, frunziș – 18, crengi – 21, lemne – 17,  gunoimenajer – 4, sol fertil – 1, sol nefertil – 1, nămol – 0 rute, nisip – 0 rute).

Au lucrat muncitori                            - 250 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul              - 20 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul               - 22 un.

Renovarea arborilor cu turnul             - 0 un.

Curăţarea fîşiei riverane                     - 0,1 ha.

Curăţareaurnelor                                - 1496 un.                              

Curăţarea izvoarelor 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Măturatul aleelor                                  - 5,2 ha.

Defrișarea suprafețelor împădurite     - 0 ha.

Scoaterea cioturilor mecanizat                        - 7 un.

Greblatul gazonului                             - 1,8 ha.

Curățarea bordurilor                           - 870 m2.

Vopsirea coșurilor de gunoi                - 0 un.

Curățarea plantațiilor de trandafiri      - 2100 un.

Dezgroparea din iarnă a trandafirilor – 1351 un.

Amenajarea gazonului                       - 732 m2.

Săpatul solului în trandafiri               - 4613 m2.

Demobilizarea solului în florării        - 140 m2.

 

SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

            Scurgeri în total   -  36            Lichidate  - 29             În lucru -  7

ÎM ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

I.            Restabilirea săpăturilor   -          total   - 0 m2

II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

III.            Curățarea receptoarelor     -           total – 0un.

IV.            Lichidarea situației de avariere – 479,6 m2.

V.            Curățarea canalizării  pluviale (fântânilor, reșouri) total  - 122 un.

VI.            Salubrizarea manuală -  total   - 1,5 curse.

VII.            Reparația curentă a îmbrăcămintei asfaltice         - 144,3 m2.

 

 

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2016-2017.

 

 

 

ÎMGFL

 

dosare noi /cereri primite de către ÎMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

Confirmări

13

108/ 547

108

99

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

 3607

 

14

219 / 1164

219

205

-

-

-

15

196 / 1050

196

196

-

-

-

16

213 / 846

213

211

-

-

-

Total

 

735 dosare /

3607cereri de confirmare

735

711

-

-

-

 

 

 

 

 

Secția locativ-comunală

aviz chisinau

                                                                                                                  

 

 

AVIZ

      Conform dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău nr. 898-d din 14.08.2016 „Cu privire la organizarea consultațiilor publice asupra proiectului „Planul Urbanistic Zonal pentru valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100507539 din            str. Milano, 20” și nr. 0100507554 din str. Milano, 1A informăm locuitorii or. Chişinău, că la 12.09.2016, ora 1000 în incinta Preturii sectorului Buiucani, sala de festivităţi, vor avea loc consultații publice asupra proiectului nominalizat.

Pretura sectorului Buiucani,

 

str. M. Viteazul, 2

Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 25.06.2016 – 01.07.2016

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada 25.06.2016 – 01.07.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          - 1657 persoane.                                                                       

-  a  lucrat  tehnică                                   - 38 unităţi.

- rute efectuate în total                                      - 47 rute.

- poliţia, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit – 8 procese -verbale.

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1154 persoane.

    (inclusiv agenţii economici - 602 persoane.)

  Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 11 un.

-  rute efectuate                                                      - 12 rute.

- s-au lichidat gunoiști și microgunoişti                           - 24 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 3un.

- renovarea elementelor de pe terenurile de joacă           - 0 un.

- renovarea terenurilor de uscat albituri                - 0 un.

- renovarea elementelor pentru covoare                - 0 un.

- curățarea pireurilor la bloc                                  - 35 un.

- cosirea ierbii                                                        - 36800 m2.

- reparația și vopsirea băncilor                              - 0 un.

- starea platourilor de gunoi                                  - 21 un  

- depozitarea crengilor                                           - 2 un  

- sesizări agenți economici                                      - 9  

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                     - 4 un.

rute efectuate                                                         - 6 rute.

Lucrări de salubrizare în zona centrală

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 40 ha (inclusiv în parcuri - 40  ha).

A lucrat tehnică  - 6un.

În total s-au evacuat - 9rute, (inclusiv: iarbă - 5 rute, frunziș –1 rute, crengi- 0 rute,  lemne -0rute, gunoi menajer – 3 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori                            -258persoane.

Măturatul aleelor                                    - 35 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4900 un      

Greblatul gazonului                                - 0,9ha

Cositul ierbii                                       - 12,0 ha

Plantarea florilor                                 - 0 m2

Transplantarea florilor                       - 0 m2 și 0 un

Frezatul gardului viu                          - 280 m2.

Curățarea lăstarilor                            - 230 un

Curățarea bordurilor de nămol          - 0 m2

Preșitul în florării                               - 2600 m2

Prășitul în trandafiri                          - 500 m2

Tăiatul florilor uscate                        - 1700 m2

 

           ÎM Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 57 ha

A lucrat tehnică         - 17 un.

În total s-au evacuat   - 20 rute (inclusiv: iarbă – 1 rute, frunziș – 0 crengi -9 rute, lemne – 6 rutegunoi menajer – 4 rute,sol fertil – 0 rute,sol nefertil - 0 rută, nămol – 0 rute).

  Au lucrat muncitori                          - 245 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul           - 5 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul           - 24 un.

Curăţarea fîşiei riverane                   - 1,0 ha.

Curăţareaurnelor                              - 2705 un.                         

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                      - 1240 m2

Măturatul aleelor                                    - 3,4 ha.

Greblatul gazoanelor după cosit       - 3,5 ha.

Frezatul  gardului  viu                    - 540 m2

Prășitul în trandafiri                                - 820 m2

Cositul gazonului manual                  - 2,0 ha

Cositul gazonului mecanizat                    - 7,5 ha

Afînarea solului în florării              - 1560 m2

Plantarea florilor anuale                 - 2090 un.      

Vopsitul băncilor                           - 64 un.

Vopsitul urnelor                                - 50 un.

Tăierea lăstarilor                                     - 70 un.

Renovarea arborilor cu turnul                 - 1 un

Formarea farfuriei la arbori           - 205 un

Strînsul crengilor                                     - 0 ha

Formarea farfuriei la arbuști              - 120 b

Tăierea florilor uscate la trandafiri - 820 m2

Transportarea canelor                    - 225 un

Salubrizarea izvorului„Elena”                 - 1 un

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  55 Lichidate  44     În lucru -  11

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Restabilirea săpăturilor                             total   - 0  m2.                       

    II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

 III.            Curățarea receptoarelor                             total -  12 un.

IV.            Lichidarea situației de avariere        total – 590 m2

   V.            Reparația canalizării (fântânilor, reșouri) total – 28 un.(instalate)

VI.            Salubrizarea manuală                      total   - 6 curse.

VII.            Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor) total m2 :

-         Demontarea bordurilor - 180 m.l.

-         Instalarea bordurilor - 16 noi și 142 vechi.

str. I. Creangă, 64

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

107

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

  3172

14

243

243

239

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

232

232

209

-

-

-

Total

828

828

799

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea fondului locativ către sezonul rece  2015 – 2016

 

Gestionar

Plan

Efectuat

%

Note

 

Reparația acoperișurilor ( m2)

ÎMGFL-13

663

257

38,7

 

ÎMGFL-14

1500

720

48,0

 

ÎMGFL-15

1100

500

45,4

 

ÎMGFL-16

1250

720

57,6

 

Total:

4513

2197

48,6

 

APLP,CCL.ACC,BD

2300

420

18,2

 

Profilaxia sistemelor inginerești de uz comun

ÎMGFL-13

81

74

91,3

 

ÎMGFL-14

151

94

62,2

 

ÎMGFL-15

77

75

97,4

 

ÎMGFL-16

49

40

81,6

 

Total:

358

283

79,0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                      Spălarea hidropneumatică

ÎMGFL-13

47

47

100,0

 

ÎMGFL-14

107

71

66,3

 

ÎMGFL-15

77

63

81,8

 

ÎMGFL-16

49

40

81,6

 

Total:

280

221

78,9

 

APLP,CCL.ACC,BD

85

0

0

 

                                        Controlul hidraulic

ÎMGFL-13

81

74

91,3

 

ÎMGFL-14

151

71

47,0

 

ÎMGFL-15

77

63

81,8

 

ÎMGFL-16

49

36

73,4

 

Total:

358

247

68,9

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

Perfectarea și semnarea pașapoartelor

ÎMGFL-13

81

0

0

 

ÎMGFL-14

151

0

0

 

ÎMGFL-15

79

0

0

 

ÎMGFL-16

49

0

0

 

Total:

360

0

0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                                                                           

 

Secția locativ-comunală

 

 

Дополнительная информация