Notă Informativă despre activitatea Secției locativ-comunală în perioada 01.04.2017 – 07.04.2017

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada 01.04.2017 – 07.04.2017    

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

 

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare                                      - 2246 persoane.                                                                       

-          a  lucrat  tehnică                                                       - 75 unităţi.

-          rute efectuate în total                                               - 133 rute.

-          Inspectoratul de poliţie Buiucani, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit –   6 procese-verbale (6 – persoane fizice, 0 - persoane juridice și 0 - suburbii).

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare – 1536  persoane.

    (inclusiv agenţii economici – 890 persoane.)

     Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                             - 22 un.

-  rute efectuate                                                          - 30rute.

- s-au lichidat microgunoişti                                       - 45un.

- s-au lichidat gunoiști                                                - 11 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor     - 225 un.

- salubrizarea subsolurilor                                         - 7un.

- curățarea pireurilor la bloc                                      - 0 un.

- depozitarea crengilor                                               - 0 un.  

- sesizări agenți economici                                         - 12un.

- demers către inspectoratul de poliție                        - 0un.

  - Reparația ușilor  la camerele de acumulare a deșeurilor – 8 un.

  - Reparația ușilor  la subsoluri                                    - 11 un.

  - instalarea plaselor la obloanele geamurilor              - 2 un.

  - Demontarea elementelor avariate                             - 2 un.

  - reparația elementelor de la terenurile de joacă pentru copii – 3 un.

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                          - 10un.

Rute efectuate                                                             - 26 rute

 

Direcția Educație, Tineret și Sport  Buiucani

 

Au participat la salubrizare                                         - 232 persoane.

A lucrat tehnică                                                          - 1un.

Rute efectuate                                                             - 5 rute

S-a salubrizat teritoriul, inclusiv curățarea arborilor și arbuștilor    - 32 instituții

Reparația terenurilor de acumulare a deșeurilor          - 3 un.

Amenajarea terenurilor de sport și de joacă                - 8 un.

Văruirea bordurilor                                                     - 24 instituții

S-au efectuat controale speciale la                              – 4 instituții

-          Grădinițele de copii Nr. Nr. 54, 158, 164.

-          LT „Vasile Vasilache”.

 

Lucrări de salubrizare în zona centrală

 

ÎM Asociația de gospodărire a „Spaţiilor Verzi” Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional – 23ha (inclusiv în parcuri – 23ha).

A lucrat tehnică  -6 un.

În total s-au evacuat – 10 rute, (inclusiv: iarbă - 0, frunziș – 3, crengi 1, lemne – 2, gunoi menajer – 2,  sol fertil – 2 rute).    

Au lucrat muncitori                            -228 persoane.

Măturatul aleelor                                  - 38ha

Curăţarea urnelor                                  - 4900un. 

Greblatul gazonului                             - 0,8 ha.

Pietriș decorativ                                   - 2 tone.

Instalarea lenților în clumbe                - 20 m

Mobilizarea solului pentru formarea gazonului – 1200 m2.

Semănatul gazonului                           - 1200 m2.

Scoaterea tulpinelor                             - 3 b.

Scoaterea cioturilor                              - 11 b.

 

ÎM Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional – 47 ha (inclusiv în parcuri –20ha).

A lucrat tehnică     - 36 un.

În total s-au evacuat   - 62 rute (inclusiv: iarbă – 0, frunziș – 18, crengi – 21, lemne – 17,  gunoimenajer – 4, sol fertil – 1, sol nefertil – 1, nămol – 0 rute, nisip – 0 rute).

Au lucrat muncitori                            - 250 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul              - 20 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul               - 22 un.

Renovarea arborilor cu turnul             - 0 un.

Curăţarea fîşiei riverane                     - 0,1 ha.

Curăţareaurnelor                                - 1496 un.                              

Curăţarea izvoarelor 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Măturatul aleelor                                  - 5,2 ha.

Defrișarea suprafețelor împădurite     - 0 ha.

Scoaterea cioturilor mecanizat                        - 7 un.

Greblatul gazonului                             - 1,8 ha.

Curățarea bordurilor                           - 870 m2.

Vopsirea coșurilor de gunoi                - 0 un.

Curățarea plantațiilor de trandafiri      - 2100 un.

Dezgroparea din iarnă a trandafirilor – 1351 un.

Amenajarea gazonului                       - 732 m2.

Săpatul solului în trandafiri               - 4613 m2.

Demobilizarea solului în florării        - 140 m2.

 

SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

            Scurgeri în total   -  36            Lichidate  - 29             În lucru -  7

ÎM ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

I.            Restabilirea săpăturilor   -          total   - 0 m2

II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

III.            Curățarea receptoarelor     -           total – 0un.

IV.            Lichidarea situației de avariere – 479,6 m2.

V.            Curățarea canalizării  pluviale (fântânilor, reșouri) total  - 122 un.

VI.            Salubrizarea manuală -  total   - 1,5 curse.

VII.            Reparația curentă a îmbrăcămintei asfaltice         - 144,3 m2.

 

 

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2016-2017.

 

 

 

ÎMGFL

 

dosare noi /cereri primite de către ÎMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

Confirmări

13

108/ 547

108

99

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

 3607

 

14

219 / 1164

219

205

-

-

-

15

196 / 1050

196

196

-

-

-

16

213 / 846

213

211

-

-

-

Total

 

735 dosare /

3607cereri de confirmare

735

711

-

-

-

 

 

 

 

 

Secția locativ-comunală

Дополнительная информация