Acţiuni de amenajare şi salubrizare pentru perioada 01.03.2016-29.04.2016, sec. Buiucani, municipiul Chişinău

 

 Îndeplinirea

lucrărilor de organizare şi desfăşurare a acţiunilor de amenajare şi salubrizare a municipiului Chişinău pentru perioada 01.03.2016-29.04.2016

 

Pretura sec. Buiucani

 

 

 

Nr.

d/o

 

 

Denumirea  lucrărilor

 

 

un/m

 

 

programat

îndeplinit

 

 

%

 

Săptămînal

02.04.16 -

08.04.16

 

 

 

în creştere

I

Au luat parte la salubrizare

pers

 

1951

10888

 

II

A lucrat tehnica

unit

 

61

280

 

III

Evacuate rute

unit

 

96

428

 

1

Renovarea gardurilor

mp

0

-

-

 

 

Curăţarea gardurilor de anunţurile publicitare şi avize neautorizate

 

ml

 

0

 

-

 

-

 

2

Repararea şi văruirea terenurilor de acumulare a deşeurilor  menajere

 

un

 

42

 

-

 

-

 

3

Reparaţia camerelor de acumulare a deşeurilor menajere

 

unit

 

61

 

60

 

60

 

4

Reparaţia uşilor subsolurilor la blocurile de locuinţe

 

unit

 

20

 

1

 

1

 

5

Reparaţia şi vopsirea  uşilor la camerele de gunoi, intrări în scările blocurilor de locuinţe

 

unit

 

 

48

 

 

1

 

 

1

 

6

Vopsirea coşurilor de gunoi

unit

90

-

-

 

7

Curăţarea gazoanelor

ha

35

3,2

30,05

 

8

Curăţarea sanitară a arborilor şi arbuştilor

unit

2000

90

2743

 

9

Curăţarea fâşiilor riverane a râurilor şi lacurilor

ha

8

3,4

4,2

 

10

Curăţarea şi amenajarea izvoarelor

unit

3

-

3

 

11

Salubrizarea parcurilor, scuarelor

ha

42

-

88

 

12

Curăţarea plantaţiilor de flori

buc

16411

-

13726

 

 

13

Amenajarea şi salubrizare rampei de depozitare a deşeurilor şi teritoriul staţiei de transportare a deşeurilor

 

unit

0

-

-

 

14

Reparaţia şi instalarea containerelor

unit

75

-

-

 

15

Schimbarea containerilor

unit

60

-

-

 

16

Amenajarea şi salubrizarea cimitirelor şi teritoriilor adiacente

unit

2

-

-

 

17

Salubrizarea teritoriilor şcolilor şi grădiniţelor de copii

unit

36

5

11

 

18

Reparaţia curentă a părţii carosabile (plombarea gropilor)

mii, mp

0,37

-

-

 

19

Curăţarea manuală a părţii carosabile

mii, mp

40,1

-

17,21

 

20

Curăţarea mecanizată a părţii carosabile

mii, mp

2243

262

786

 

21

Restabilirea săpăturilor

mp

145

-

242

 

22

Revederea schemelor de salubrizare a teritoriilor adiacente la agenţii economici

unit

 

de facto

 

7

 

32

 

23

Lichidarea gunoiştilor şi microgunoştiilor apărute zilnic în teritoriu

 

unit

 

de facto

 

39

 

182

 

24

Întocmirea proceselor verbale la încălcarea ordinii sanitare

unit

de facto

 

 

 

Total

 

 

28

94

 

Poliţia

 

 

28

94

 

CMP

 

 

-

-

 

Agen. ecocologică

 

 

-

-

 

 

Secţia locativ-comunală

 

Дополнительная информация