Autorizaţii

 

 

Eliberarea şi prelungirea autorizaţiei de  funcţionare a  unităţilor comerciale şi de

prestare a serviciilor sociale

(conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 13/4 din 27.12.2007)

Funcţiile preturii în cazul autorizării funcţionării unităţilor comerciale şi de

prestare a  serviciilor sociale:

 

 

1. Coordonarea cererii-tip pentru eliberarea şi prelungirea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale.

Cererea - tip nr.1 şi nr.3 (pentru eliberarea autorizaţiei)

 

Cererea - tip nr.2 şi nr.3 (pentru prelungirea autorizaţiei)

 

 

2. Autorizarea funcţionării tarabelor, tonetelor, remorcilor, comerţului din automobile, a altor unităţi de comerţ ambulant, unităţilor comerciale şi/sau de prestare a serviciilor sociale  amplasate în casele particulare, care dispun de curte separată sau ieşire în stradă.

 

Cererea - tip nr.4 (pentru eliberarea autorizaţiei)

 

Cererea - tip nr.5 (pentru prelungirea autorizaţiei)

 

La cerere se anexează următoarele documente:

 

 1.  certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul   Tehnologiei  Informaţiei şi Comunicaţiilor  al Republicii  Moldova;

 

 2.  certificatul de proprietate asupra imobilului cu destinaţie nelocativă, eliberat de către Oficiul cadastral teritorial Chişinău. Pentru unităţile amplasate în încăperi închiriate - contractul de locaţiune;

 

 3.  contractul  privind transportarea  deşeurilor  menajere  solide;

 

 4.  autorizaţia sanitară de funcţionare.

 

 

----------------------------

 

În dependenţă de tipul unităţii de comerţ şi de prestare a serviciilor,

suplimentar este necesar:

 

 -  acordul din partea vecinilor privind amplasarea unităţii ( pentru unităţile amplasate în blocuri locative);

 

 -  autorizaţia  sanitară veterinară de  funcţionare (pentru pieţele agroalimentare, gheretele de comercializare a ouălor,  farmaciile  veterinare, unităţile  în care se comercializează carne tranşată şi peşte,   produse de origine animală);

 

 -   schema terenului, aprobată şi eliberată de către Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (pentru autorizarea unei gherete);

 

 -  contractul de arendare funciară sau titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren (pentru autorizarea obiectivelor ce depăşesc suprafaţa de 12 mp, amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei municipiului Chişinău, cu excepţia celor încorporate în clădiri, şi pentru amenajarea teraselor de vară);

 

 

-  certificatul de conferire a categoriei şi contractul încheiat cu un laborator  acreditat pentru investigarea probelor calităţii materiilor prime şi produselor  preparate din ele (pentru întreprinderile de alimentaţie publică);

 

 -  licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc (pentru cazinouri şi localurile în care sunt  amplasate şi folosite aparate de jocuri de noroc cu câştiguri în bani);

 

 -  avizul Poliţiei rutiere a municipiului Chişinău pentru comerţul din autovehicule şi alte tipuri de tehnică mobilă,  amplasate în zona de protecţie a străzilor şi drumurilor;

 

 -  avizul organului  supravegherii  de  stat a  măsurilor contra incendiilor pentru centrele   comerciale,  staţiile   de   alimentare   cu   combustibil, unităţile   comerciale în care se comercializează mărfuri uşor inflamabile, cluburi de dans, discoteci, disco-baruri, saune;

 

 -  avizul Serviciului abilitat al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul supravegherii importului, depozitării, comercializării şi utilizării produselor pirotehnice pentru unităţile  de comerţ  în care se   comercializează  produse  pirotehnice;

 

 -  avizul Direcţiei generale  arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, Poliţiei rutiere, organului supravegherii  de stat a măsurilor   contra   incendiilor pentru autorizarea funcţionării pieţelor sau halelor.

 

 

Cererea - tip cu anexele se prezintă la Pretura de sector, str. Mihai Viteazul, 2,

Secţia social – economică ( în orele de audienţă) , 

bir.nr. 412,  tel. 29-50-88; bir.nr. 413  tel. 29-52-17.

 

Дополнительная информация