Case departamentale

Adresa juridică

a blocului locativ

Numele, prenumele

conducătorului

 

Telefon

 

Nr.

de

blocuri

Nr. de

apart. camere

Apartenenţa de balanţă

2

3

4

5

6

7

Coca, 3

Petru Lupea

 

Vatamaniuc Valeriu

 

 

Contabilitate

069166322

74-94-05

74-95-49

079535733

 

74-26-83

 

 

1

86  ap.

SA „LIVSERCOM”

I. Pelivan, 9

1

90  ap.

I. Pelivan,  17/3

1

96  ap.

Costin, 61/2

1

186  ap.

Piaţa Unirii, 1

1

458  ap.

 

 

 

I. Creangă, 59

Dobîndă Viorica

Păvaloi Andrei

 

 

Şofron Iurie

74-29-03

069403788

74-14-16

75-09-42

74-25-03

1

82  cam.

Liceul profesional nr.1

Lisabona, 2/1

Lisabona, 2/2

Lisabona,   2/3

Tăbîrţă Constantin

 

 

Hariton Eugen

47-10-27

069106092

069149340

069127103

1

1

1

 

30  ap.

 

30  ap.

DCA „CONSASCOOP”

str. Uzinelor, 9

Alba-Iulia, 75/3

Dispeceratul

 

Iurie Babenco, şef

Logistică

 

71-92-04

 

067-673-107

 

1

34  ap.

Departamentul Situaţii Excepţionale

str. Gh. Asachi, 69

 

Coca, 29

Rotaru Tudor

 

Filimon – inginer

 

069119571

 

74-33-58

 

1

97+97     =194 cam

Universitatea

„Ion Creangă”

Cornului, 5

1

80  ap.

Suceava, 154/1, 154/2

2

96-96      =192 cam

Suceviţa, 18

1

98  cam

Bucuriei, 16

Popa Liuba

Chiriac Mihai

Ana (locatara)

431886

43-18-77

38-60-21

1

11  ap.

ÎCS „Union Fenosa”

M. Viteazul, 1.

Hrep Maria

 

20-52-49

 

1

40  camere

 

Universitatea de medicină

I. Pelivan,  30/1  

I. Pelivan,  30/2

Golovatenco Petru

 

Caraman Tatiana

75-05-18

75-07-56

069232373

 

2

58-58      =116 cam.

Şcoala profesională nr. 9

V.Lupu,  16

Reabco Alexandra

 

Leșan Nadejda

74-82-94

22-00-29

80-40-41

1

 

ULIM

N. Costin, 55

Botnari Anatolie

Vladimir Şagînu

74-94-20

59-36-08

1

100 camere

Şcoala profesională nr. 1

V. Lupu, 28

V. Lupu,  61

Rotaru Grigore

Crestianov Vladimir

 

50-84-17

060720397

1

 

1

48 + 26   = 74 ap.

Brigada nr. 2 de infanterie

I. Creangă,   84

 

Golenco Mihai

Recepţie

 

079105153

74-23-03

74-58-81

1

49+48     = 97 camere

Liceul Teoretic cu profil Real  „Mihai Marinciuc”

I. Radu, 29/4

Cuțî Roman

25-22-02

71-59-61

 

1

11  ap.

Ministerul Apărării

I. Radu,   29/5

1

11  ap.

I. Radu,   29/6

1

11 ap + 3  camere

I. Radu,   29/7

1

18  ap. + 2 camere

I. Radu,   29/8

1

9  ap.

Alba-Iulia, 81/2

Ftomovici Al-dru

51-33-00

069800068                     

1

72  ap.

Ipoteca municipală

SRL „Servecomloc”

 

Alba-Iulia,  97

1

88  ap.

Alba-Iulia,   97/1

1

44  ap.

Alba-Iulia,   97/2

1

72  ap.

Alba-Iulia    105

1

50 ap.

TOTAL:  14

 

34

1620 ap

Şi

826 camere.

 

Дополнительная информация