CCL-uri

Nr.

CCL

 Data înregistrării la CÎS

Numele, prenumele

conducătorului

conform datelor de la CÎS

Adresa sediului

conform datelor de la CÎS

Telefon

Adresa blocurilor gestionate de către cooperativă

Nr. de

blocuri

2

3

4

5

6

61

28.09.98

Caraianu Ion

Teodorovici, 11/1, ap. 41

58-23-61;           068213362

067145812

Teodorovici, 11/1

1

62

03.04.02

Artamoşchina Irina

I. Creangă, 82/2, ap. 10

d.75-34-98                 067132828

I. Creangă, 82/2

1

63

27.11.98

Urasova Elena

Alba-Iulia, 5/1 ap.97

069441313    078441313

Alba-Iulia, 5/1

1

65

21.07.98

Creţu Eugenia

şos. Balcani, 4/1, ap.46

d. 51-60-87        068470494

şos. Balcani, 4/1

1

68

13.09.99

Vladimir Mihail

Alba-Iulia, 1, ap. 23

d.74-48-55;

Alba-Iulia, 1

1

73

25.06.04

Todorov Mihail

I. Creangă, 78, ap.97

75-22-32; 75-08-07;   069542964

Tatiana-cont: 51-01-16;  d.75-22-40

Ion Creangă, 78;

 

1

85

01.09.98

Ţurcanu Veaceslav

Calea Ieşilor, 61/1, ap.48

079-434-688      078-010-506

C. 069-128-953Valentina 

Calea Ieşilor, 61/1

1

100

14.08.97

Ţurcanu Lidia

Calea Ieşilor, 13, ap. 119

92-34-71;   d.75-16-02

                                   060058912

Calea Ieşilor, 13

1

101

07.12.98

Guţan Ghenadie

Calea Ieşilor, 51/1, ap.36

74-00-47;          069230699

Calea Ieşilor, 51/1

1

102

21.05.96

Cernomoreţ Anna

(Penzari Al-dru)

Calea Ieşilor, 51/2, ap.28

s.20-46-71     d.74-06-46

                           078027212

Calea Ieşilor, 51/2

1

103

08.12.97

Munteanu Nina

Calea Ieşilor, 51/3 ap. 92

d.59-76-52  Munteanu Tudorl –

078-291-461

Calea Ieşilor, 51/3 sc.3-4

1

104

27.03.96

Caragia Serghei

 

Calea Ieşilor, 51/3, ap.35

       079919991

Contab.Tatiana (51/5 ap. 2)          71-89-02   079733901

 

Calea Ieşilor, 51/3 sc.1-2

51/4,  51/5

3

Nr.

CCL

 Data înregistrării la CÎS

Numele, prenumele

conducătorului

conform datelor de la CÎS

Adresa sediului

conform datelor de la CÎS

Telefon

Adresa blocurilor gestionate de către cooperativă

Nr. de

blocuri

2

3

4

5

6

144

14.05.99

Volcov Petru

L. Deleanu, 4, ap.108

d. 51-85-80        069059900

L. Deleanu, 2, 4

2

    153

22.10.98

Ciuichin Svetlana  

L. Deleanu, 5/1, ap.64 ;

d. 51-00-91        079207748

L. Deleanu, 5/1, 5/2

2

154

16.02.98

Abduşa Mihai

Alba-Iulia, 200, ap.97

d.51-44-30;        079050507

contabil: 514752- Tatiana

Alba-Iulia, 200

1

157

30.11.98

Plămădeală Pavel

Dr. Crucii, 97/2 ap.5

069226093

Contabil: 74-98-44

Dr. Crucii, 97/2, 100

 

2

163

14.05.99

Șalpuc Ion

str. Alba-Iulia, 206/1 ap. 98

d.51-02-79;          069289699

Alba-Iulia, 206, 206/1

 

2

171

06.03.96

Lunca Constantin

Alba-Iulia, 196/1, ap. 41

069162325         

Contabil              069303932

Alba-Iulia, 196/1

 

1

173

18.12.97

Ţîmbaliuc Elena

Calea Ieşilor, 11 ap. 49

74-78-52;         079947774

Calea Ieşilor, 11

1

177

07.10.97

Scripcenco Maria

Bugneac Valeriu -vice

069129781; 51-13-97

Alba-Iulia, 93/2 ap. 45   

 d.58-39-53;            069172064

L. Deleanu, 7/1 ap. 3

Alba-Iulia, 93/2

L. Deleanu, 7/1;

     Contab. 51-14-17

2

179

05.03.99

Bojoncă Iulia

V. Lupu, 87/2, ap.6;  s.57-81-29;   d.  74-93-73        069628799

V. Lupu, 87/2

1

179/2

13.08.96

Cantova Tatiana

V. Lupu, 87/3, ap.29

d.75-27-58              069915088

V. Lupu, 87/3

1

195

08.11.99

Hainiţchii Eugeniu

O. Ghibu, 1, ap.39

d. 51-20-12            069718242 

 Contab. 51-55-37  Galina Ion

O. Ghibu, 1;

 

1

197/1

16.09.03

Stepa Neli

Alexandrescu, 17/1, ap. 61

d.75-78-57   069-127-253

Contab. Şevcenco Elena

 069190020   595-008

Alexandrescu, 17/1

1

205

Drăgănel Boris

079-412-650

Alba-Iulia, 81/4  ap.

C.  Parascovia         069548628

 

 

Alba-Iulia, 81/4, 81/5, 81/6

3

Nr.

CCL

 Data înregistrării la CÎS

Numele, prenumele

conducătorului

conform datelor de la CÎS

Adresa sediului

conform datelor de la CÎS

Telefon

Adresa blocurilor gestionate de către cooperativă

Nr. de

blocuri

2

3

4

5

6

206

12.03.98

Luchianciuc Galina

Portărescu Igor

Alba-Iulia, 85/3  ap.

069603053

Contabil.    Saşa     069387788

Alba-Iulia, 85/3, 85/5

2

207

10.09.04

Fricăţel Lucia

 

Alba Iulia 89/1 ap.61         

       62-10-99        069-599-235 

Alba-Iulia, 89/1, bl. VI

1

208

14.04.09

Pîntea Zinaida

Alba-Iulia, 89 ap.

d.75-32-52     s.60-55-94

069150172

Alba-Iulia, 89, 93

2

210

16.04.96

Chilaşcu Iurie

Alba-Iulia, 85/2, ap. 12

d. 58-98-37;        s. 31-09-90

069942422

Alba-Iulia, 85/2, 89/2

2

211

30.01.97

Cecoi  Eugenii

Trosinov Eugen Pavel

079536429

N. Costin, 17/2, bir. 311

Cont. 43-03-07

I. Pelivan, 30/4, 30/5, 30/6

 

3

217

14.02.2000

Bogdeva Svetlana

V. Lupu, 85 „A”, ap.44

d.74-03-78        079915320

- Ana ap.12      75-49-68

V. Lupu, 85 „A”

1

218

23.11.01

Cucu Alexandra

Mesager, 5/2, ap.35

d.75-28-14;          079042562

Mesager, 5/2, 5/3

2

244

25.05.2000

Cazacu Eugeniu

L. Deleanu, 7/3, ap.18  d.59-49-09 

069991955;         079659954

L. Deleanu, 7/3

1

248

06.10.98

Herţa Iurie

Dr. Crucii, 96, ap.22

d.59-70-29          069185641

Dr. Crucii, 96

1

258

06.01.98

Hometcovschi Gheorghe   (Galina)

Cornului, 3/2, ap.43

74-10-92;           068468125

Cornului, 3/2

1

264

11.05.95

Poleacov Valeriu (P.hot)

Darii Vera 069107744

I. Creangă, 20/4 ap. 1-a

29-45-11

I. Creangă, 20/4

1

278

25.05.2000

Dubovicenco Oxana

Alba-Iulia, 3 ap.

244789;                069192111  

Alba-Iulia, 3

1

294

25.08.2000

Midoni  Irina

I. Pelivan, 17/1, ap.82

079575700

I. Pelivan, 17/1

1

304

02.03.01

Țiganenco Anatolii

I. Creangă, 20/4 ap.

079564323 

   

I. Creangă, 20/4

1

Nr.

CCL

 Data înregistrării la CÎS

Numele, prenumele

conducătorului

conform datelor de la CÎS

Adresa sediului

conform datelor de la CÎS

Telefon

Adresa blocurilor gestionate de către cooperativă

Nr. de

blocuri

2

3

4

5

6

306

12.11.01

Lilia Monastîrscaia

Cont. 74-29-01 - Aurica

71-64-87;   069055141

Alba-Iulia, 188/1 ap.107.

060-929-494

 

Alba-Iulia, 188/1

1

307

17.10.02

Nicolăescu Gheorghe

Alba Iulia, 188/1 „A”, ap.4

d. 51-77-11

                        079-463-186

Alba Iulia, 188/1 „A”

1

308

07.09.01

Buracicovschi Elena

Alba Iulia, 188 ap. 10

d. 51-87-79;     069296816

Alba Iulia, 188

1

Дополнительная информация