Competenţe

 

 

Pretor – Valeriu Nemerenco

 

 

Conduce activitatea generală a preturii. Este responsabil de dezvoltarea social-economică, economico-financiară, administrativă din sector, sistemului de învăţămînt, mass-media, de activitatea pieţelor, parcărilor auto, altor entităţi amplasate în sector.

 

 

Patroneză activitatea:

-          Secţiei social-economice;

-          Serviciului contabil;

-          Serviciului juridic;

-          Serviciului resurse umane;

-          Secţiei protecţiei civile;

-          Serviciilor publice descentralizate din sector;

 

Conlucrează cu:

-          Primăriile suburbiilor din componenţa sectorului;

-          Organele de drept;

-          Comisariatul militar;

-          Serviciul de informaţie şI securitate;

-          Direcţia situaţii excepţionale a municipiului Chişinău;

 

 

 

 

 

Vicepretor – Vasile Mistreanu

 

 

Este responsabil de funcţionarea complexului termoenergetic, de problemele locativ-comunale, organizarea reparaţiei curente şi capitale a spaţiului locativ, departamental, nelocuibil şi a reţelelor inginereşti interioare; de executarea demontărilor (demolărilor) construcţiilor neautorizate, unităţilor comerciale supuse evacuării sau reamplasării.

 

 

Patronează activitatea:

-          Secţiei arhitectură, construcţii şi renovare;

-          Secţiei locativ-comunale;

-          ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16;

-          Întreprinderii municipale prestări servicii locative sectorul Buiucani;

-          Asociaţiei de gospodărie a spaţiilor verzi;

-          ,,Liftservice”;

-          Sectorul de canalizare Buiucani;

 

Conlucrează cu:

-          SA ,,Termocom”;

-          ÎM ,,Autosalubritate”;

-          ÎM ,,Lumteh”;

-          ,,Apă-canal”;

-          ,,Union Fenosa, ÎCS ,,Reţelele electrice Chişinău”;

-          Centrul de medicină preventivă;

-          Detaşamentul de pompieri şi salvatori;

-          SRL ,,Chişinău-Gaz”;

 

 

 

 

 

Vicepretor

 

 

Este responsabil de dezvoltarea sistemului de învăţămînt, cultură, sport, de problemele legate de protecţia drepturilor copiilor, tutelă, curatelă, patronaj, de dezvoltarea sferei sociale, de problemele privind protecţia socială a populaţiei, de salubrizarea şi amenajarea sectorului, de problemele ecologice.

 

 

                 

Patronează activitatea:

-          Secţiei cultură, tineret şi sport;

-          Secţiei locativ-comunale la compartimentul salubrizării şi amenajării;

-          Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Buiucani;

-          Direcţiei pentru protecţia drepturilor omului;

-          Direcţiei asistenţă socială a sectorului Buiucani;

 

Conlucrează cu:

-          Inspectoratul fiscal al sectorului Buiucani;

-          Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei;

-          ÎM ,,Autosalubritate”;

-          ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16 la compartimentul salubrizării şi amenajării teritoriului;

-          Direcţia forţă de muncă a sectorului Buiucani;

                                                                                                                   

 

 

 

 

Secretar interimar – Valeriu Codrean

 

 

Este responsabil de legalitatea proiectelor dispoziţiilor, de executarea lucrărilor de secretariat, de comunicare şi remiterea dispoziţiilor pretorului la direcţia teritorială control administrativ Chişinău, de respectarea disciplinei de către funcţionarii preturii, de organizarea şi pregătirea alegerilor, listelor electorale, de administrarea sediului preturii şi a bunurilor ei, de achiziţiile publice, păstrează şi aplică, după caz sigiliul.

 

 

 

Patronează acivitatea :

-          Secţiei administraţia publică locală;

-          Secţiei audienţă şi secretariat;

 

Conlucrează cu:

-          Serviciul municipal de arhivă Chişinău;

-          Direcţia tehnologii informaţionale;

-          Direcţia teritorială control administrativ Chişinău;

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация