Instituţii superioare

Denumirea

instituţiei

Conducătorul

Funcţia

Adresa

Telefon

Universitatea de Stat din Moldova

Gheorghe CIOCANU

Rector, profesor universitar, doctor habilitatat

str. Alexei Mateevici, 60

 

+(373-22) 57-74-01

+(373-22) 24-42-48

www.usm.md

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie " N. Testemiţeanu"

Ion ABABII

Profesor universitar, Academician AŞM

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 165

+(373-22) 20-57-01

+(373-22) 24-23-44

www.usmf.md

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"

Nicolae CHICUŞ

Rector,doctor, conferenţiar universitar

str. Ion Creangă, 1

+(373-22) 74-54-14

+(373-22) 74-99-14

www.upcs.md

Universitatea Tehnică a Moldovei

Ion BOSTAN

 

Rector, doctor habilitat, profesor universitar, academician al AŞM

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 168

+(373-22) 23-78-61

+(373-22) 23-54-26

www.utm.md

Universitatea de Stat din Tiraspol

Laurenţiu CALMUŢCHI

Rector, doctor habilitat, profesor uneversitar

str. Ghenadie Iablocikin, 5

+(373-22) 75-49-24

www.ust.md

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova

Victoria MELNIC

 

Rector, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar

str. Alexei Mateevici, 111

+(373-22) 24-02-13

www.amtap.md

Universitatea ,,Perspectiva-INT”

Rodica ODINEŢ

Rectorul universităţii

str. Alba iulia,

75/3

+(373-22) 74-79-58

www.perspectiva.md

Institutul Naţional de Justiţie

Eugenia FISTICAN

Director executiv

str. Serghei Lazo,

1

+(373-22) 23-27-55

 www.inj.md

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Iurie SEDLEŢCHI

 

Rector, doctor în drept, profesor universitar

str. Ghenadie Iablocikin, 2/1

+(373-22) 50-91-28

+(373-22) 50-91-93

www.usem.md

 

Дополнительная информация