Organe de drept

Denumirea instituţiei

Conducătorul

Funcţia

Adresa

Telefon

Judecătoria Sectorului Buiucani

Dorin DULGHIERU

Președinte al Judecătoriei sectorului Buiucani

str. Mihai Viteazul, 2

+(373-22) 29-50-92

Procuratura sectorului Buiucani

Eduard MAŞNIC

Procuror a sectorului Buiucani

str. 31 August 1989, 96

+(373-22) 23-78-66

Comisariatul de Poliţie a sectorului Buiucani

Pavel VOICU

Comisar de poliţie a sectorului Buiucani

str. Calea Ieşilor, 12

+(373-22) 74-06-70

Procuratura Militară a mun. Chişinău

Nicolae DIMITRIEV

 

str. Columna, 143A

+(373-22) 21-15-83

Curtea Supremă de Justiţie

 

 

 

+(373-22) 22-15-47

+(373-22) 22-52-27

Curtea Constituţională a RM

Alexandru TĂNASE

 

str. Alexandru Lăpuşneanu,  28

+(373-22) 25-37-08

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie

Dumitru POSTOVAN

 

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt,

151

+(373-22) 23-52-88

Serviciul de Informaţii şi Securitate

Mihai BALAN

 

 

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 166

+(373-22) 23-95-30

Centrul  Naţional pentru Drepturile Omului

Anatolie MUNTENU

 

str. Sfatul Ţării,

16

+(373-22) 23-48-00

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Anatol CHETRARU

 

 

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 198

+(373-22) 25-72-57

 

 

Brigada de Poliţie cu Destinaţie Spacială ,,Fulger

Ion Serghei ŢURCAN

 

 

str. Mesager, 5

 

+(373-22) 59-24-99

Uniunea Notarilor din RM

Tatiana UNGUREANU

 

str. Constantin Stere, 8

+(373-22) 23-25-74

Biroul Notarial ,,Rodica Seminov”

Rodica SEMINOV

Notar

str. Alba- Iulia, 1

+(373-22) 74-32-90

Biroul Notarial ,,Roşca Veronica”

Veronica ROŞCA

 

Notar

str. Alba- Iulia, 75

+(373-22) 51-88-00

 

Biroul Notarial ,,Mirela Ţurcan”

Mirela ŢURCAN

 

Notar

str. Mihail Kogălniceanu, 68

+(373-22) 22-9901

 

Дополнительная информация