Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 18.06.2016 – 24.06.2016

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada 18.06.2016 – 24.06.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          - 1660 persoane.                                                                       

-  a  lucrat  tehnică                                   - 45 unităţi.

- rute efectuate în total                                      - 56 rute.

- poliţia, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit – 10 procese -verbale.

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1210 persoane.

    (inclusiv agenţii economici - 642 persoane.)

  Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 9 un.

-  rute efectuate                                                      - 9 rute.

- s-au lichidat gunoiști și microgunoişti                           - 18 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 2un.

- renovarea elementelor de pe terenurile de joacă           - 0 un.

- renovarea terenurilor de uscat albituri                - 0 un.

- renovarea elementelor pentru covoare                - 0 un.

- curățarea pireurilor la bloc                                  - 15 un.

- cosirea ierbii                                                        - 58990 m2.

- reparația și vopsirea băncilor                              - 0 un.

- starea platorilor de gunoi                                    - 21 un  

- depozitarea crengilor                                           - 4 un  

- sesizări agenți economici                                      - 8  

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                     - 2 un.

rute efectuate                                                         - 4 rute.

Lucrări de salubrizare în zona centrală

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 48 ha (inclusiv în parcuri - 48  ha).

A lucrat tehnică  - 6un.

În total s-au evacuat - 10rute, (inclusiv: iarbă - 4 rute, frunziș –0rute, crengi- 2 rute,  lemne - 1 rute, gunoi menajer – 3 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori                            -210persoane.

Măturatul aleelor                                    - 28 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4900 un      

Greblatul gazonului                                - 0,7ha

Cositul ierbii                                       - 10,5 ha

Plantarea florilor                                 - 3350 m2

Transplantarea florilor                       - 0 m2 și 0 un

Frezatul gardului viu                          - 430 m2.

Curățarea lăstarilor                            - 170 un

Curățarea bordurilor de nămol          - 0 m2

Preșitul în florării                               - 1700 m2

Prățitul în trandafiri                           - 1000 m2

Formarea luncilor la arbori                         - 430 un.

Spălatul urnelor                                 - 0 un.

Defrișarea arborilor                           - 8 un.

Curățarea arborilor cu turnul             - 10 un

           ÎM Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 82 ha

A lucrat tehnică         - 28 un.

În total s-au evacuat   - 33 rute (inclusiv: iarbă – 6 rute, frunziș – 0 crengi -14 rute, lemne – 6 rutegunoi menajer – 6 rute,sol fertil – 0 rute,sol nefertil - 1 rută, nămol – 0 rute).

  Au lucrat muncitori                          - 240 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul           - 6 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul           - 13 un.

Curăţarea fîşiei riverane                   - 1,4 ha.

Curăţareaurnelor                              - 2707 un.                         

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                      - 1060 m2

Măturatul aleelor                                    - 3,4 ha.

Greblatul gazoanelor după cosit       - 7,7 ha.

Frezatul  gardului  viu                    - 0 m2

Prășitul în trandafiri                                - 1885 m2

Cositul gazonului manual                  - 2,1 ha

Cositul gazonului mecanizat                    - 9,8 ha

Afînarea solului în florării              - 1160 m2

Plantarea florilor anuale                 - 2231 un.      

Vopsitul băncilor                           - 63 un.

Vopsitul urnelor                                - 38 un.

Tăierea lăstarilor                                     - 50 un.

Renovarea arborilor cu turnul                 - 0 un

Formarea farfuriei la arbori           - 0 un

Strînsul crengilor                                     - 2 ha

Formarea farfuriei la arbuști             - 0 b

Vopsirea scenei parcul „Alunelul”   - 88 m2

Nivelarea solului fertil parcul „Alunelul” – 372 m2

Tăierea florilor uscate la trandafiri - 1885 m2

Mobilizarea solului (săpatul)                   - 700 m2

Plivitul gazonului                           - 1200 m2

Plantarea florilor de covor             - 53 m2

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  54 Lichidate  41     În lucru -  13

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Restabilirea săpăturilor                             total   - 157,5  m2.                       

    II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

 III.            Curățarea receptoarelor                             total -  19 un.

IV.            Lichidarea situației de avariere        total – 244,5 m2

   V.            Reparația canalizării (fântânilor, reșouri) total – 3 un.(instalate)

VI.            Salubrizarea manuală                      total   - 6 curse.

VII.            Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor) total – 0 m2

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

107

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

  3172

14

243

243

239

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

232

232

209

-

-

-

Total

828

828

799

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea fondului locativ către sezonul rece  2015 – 2016

 

Gestionar

Plan

Efectuat

%

Note

 

Reparația acoperișurilor ( m2)

ÎMGFL-13

663

257

38,7

 

ÎMGFL-14

1500

620

41,3

 

ÎMGFL-15

1100

480

43,6

 

ÎMGFL-16

1250

700

56,0

 

Total:

4513

2057

45,5

 

APLP,CCL.ACC,BD

2300

420

18,2

 

Profilaxia sistemelor inginerești de uz comun

ÎMGFL-13

81

72

88,8

 

ÎMGFL-14

151

76

50,3

 

ÎMGFL-15

77

73

94,8

 

ÎMGFL-16

49

32

65,3

 

Total:

358

253

70,6

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                      Spălarea hidropneumatică

ÎMGFL-13

47

47

100,0

 

ÎMGFL-14

107

50

46,7

 

ÎMGFL-15

77

57

74,0

 

ÎMGFL-16

49

36

73,4

 

Total:

280

190

67,8

 

APLP,CCL.ACC,BD

85

0

0

 

                                        Controlul hidraulic

ÎMGFL-13

81

72

88,8

 

ÎMGFL-14

151

50

33,1

 

ÎMGFL-15

77

57

74,0

 

ÎMGFL-16

49

36

73,4

 

Total:

358

215

60,0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

Perfectarea și semnarea pașapoartelor

ÎMGFL-13

81

0

0

 

ÎMGFL-14

151

0

0

 

ÎMGFL-15

79

0

0

 

ÎMGFL-16

49

0

0

 

Total:

360

0

0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                                                                           

Secția locativ-comunală

 

 

 

Дополнительная информация