Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 21.05.2016 – 27.05.2016

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada   21.05.2016 – 27.05.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

 

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          - 1837 persoane.                                                                       

-  a  lucrat  tehnică                                   - 58 unităţi.

- rute efectuate în total                                      - 112 rute.

- poliţia, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit - 18 procese -verbale.

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1330 persoane.

    (inclusiv agenţii economici -   616 persoane.)

  Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 12 un.

-  rute efectuate                                                      - 12 rute.

- s-au lichidat gunoiști și microgunoişti                        - 19 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 2 un.

- renovarea elementelor de pe terenurile de joacă           - 20un.

- renovarea terenurilor de uscat albituri                - 15 un.

- renovarea elementelor pentru covoare                - 74 un.

- curățarea pireurilor la bloc                                         - 30 un.

- cosirea ierbii                                                        - 108530 m2.

- reparația și vopsirea băncilor                          - 150 un.

- starea platorilor de gunoi                                    - 19 un 

                                   

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                     - 0 un.

rute efectuate                                                         - 0 rute.

 

Lucrări de salubrizare în zona centrală

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 52 ha (inclusiv în parcuri - 48  ha).

A lucrat tehnică  - 6un.

În total s-au evacuat - 8rute, (inclusiv: iarbă - 4 rute, frunziș –1rute, crengi- 0 rute,  lemne - 0 rute, gunoi menajer – 3 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori                            -252persoane.

Măturatul aleelor                                    - 32 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4900 un      

Greblatul gazonului                                 - 2,0ha

Cositul ierbii                                       - 9,8 ha

Săpatul solului în florării                    - 350 m2   

Plantarea florilor                                 - 6400 un

Transplantarea florilor                       - 75 m2 și 3800 un

Frezatul gardului viu                          - 250 m2.

Curățarea lăstarilor                          - 250 un

Curățarea bordurilor de nămol        - 350 m2

Preșitul în florării                             - 350 m2

Prățitul în trandafiri                         - 1500 m2

 

            Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 72 ha (inclusiv parcuri – 15 ha).

A lucrat tehnică         - 40 un.

În total s-au evacuat   - 92 rute (inclusiv: iarbă – 14 rute, frunziș – 0, crengi -13 rute, lemne – 6 rutegunoi menajer – 6 rute,sol fertil – 38 rute, nămol – 15 rute).

  Au lucrat muncitori                          - 255 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul           - 8 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul           - 19 un.

Curăţarea fîşiei riverane                   - 1,8 ha.

Curăţareaurnelor                              - 1420 un.                          

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                      - 1390 m2

Măturatul aleelor                                    - 5,3 ha.

Greblatul gazoanelor după cosit       - 3,2 ha.

Frezatul  gardului  viu                    - 670 m2

Prășitul în trandafiri                               - 1160 m2

Cositul gazonului manual                  - 3,0 ha

Cositul gazonului mecanizat                    - 11,8 ha

Afînarea solului în florării              - 1090 m2

Plantarea florilor anuale                 - 3125 un.      

Vopsitul băncilor                           - 150 un.

Vopsitul urnelor                                - 144 un.

Tăierea lăstarilor                                     - 70 un.

Scoaterea cioturilor manual           - 2 un.

Semănatul gazonului                      - 855 m2

Defrișarea arborilor avariați                 - 1 un (str. Doina și Ion Adea-Teodorovici,17)

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  49 Lichidate  41     În lucru -  8

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Restabilirea săpăturilor                             total   - 288  m2.                       

    II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

 III.            Curățarea receptoarelor                           total -  4 un.

IV.            Lichidarea situației de avariere      total – 0 m2

   V.            Reparația canalizării (fântânilor, reșouri) total – 0 un.(instalate)

VI.            Salubrizarea manuală                      total   - 8 curse.

VII.            Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor) total – 0 m2

 

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

107

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

  3172

14

243

243

239

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

232

232

209

-

-

-

Total

828

828

799

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

Secția locativ-comunală

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация