Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 28.05.2016 – 03.06.2016

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada   28.05.2016 – 03.06.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

 

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          - 1662 persoane.                                                                       

-  a  lucrat  tehnică                                   - 14 unităţi.

- rute efectuate în total                                      - 18 rute.

- poliţia, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit - 3 procese -verbale.

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1150 persoane.

    (inclusiv agenţii economici - 598 persoane.)

  Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 7 un.

-  rute efectuate                                                      - 7 rute.

- s-au lichidat gunoişti şi microgunoişti                           - 12 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 5 un.

- renovarea elementelor de pe terenurile de joacă           - 10 un.

- renovarea terenurilor de uscat albituri                - 5 un.

- renovarea elementelor pentru covoare                - 0 un.

- curățarea pireurilor la bloc                                         - 27 un.

- cosirea ierbii                                                        - 86985 m2.

- reparația şi vopsirea băncilor                            - 6 un.

- starea platorilor de gunoi                                    - 21 un 

- depozitarea crengilor                                           - 4 un   

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                     - 1 un.

rute efectuate                                                         - 3 rute.

 

Lucrări de salubrizare în zona centrală

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 48 ha (inclusiv în parcuri - 48  ha).

A lucrat tehnică  - 6un.

În total s-au evacuat - 8rute, (inclusiv: iarbă - 4 rute, frunziş –1rute, crengi- 0 rute,  lemne - 0 rute, gunoi menajer – 3 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori                            -252persoane.

Măturatul aleelor                                    - 30 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4900 un      

Greblatul gazonului                                - 2,0ha

Cositul ierbii                                       - 8,0 ha

Săpatul solului în florării                    - 240 m2   

Plantarea florilor                                 - 520 un

Transplantarea florilor                       - 50 m2 şi 2600 un

Frezatul gardului viu                          - 170 m2.

Curățarea lăstarilor                          - 0 un

Curățarea bordurilor de nămol        - 0 m2

Preşitul în florării                               - 1200 m2

Prățitul în trandafiri                         - 1000 m2

 

            Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 65 ha (inclusiv parcuri – 17 ha).

A lucrat tehnică         - 31 un.

În total s-au evacuat   - 37 rute (inclusiv: iarbă – 11 rute, frunziş – 0, crengi -15 rute, lemne – 6 rutegunoi menajer – 5 rute,sol fertil – 0 rute, nămol – 0 rute).

  Au lucrat muncitori                          - 260 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul           - 11 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul           - 10 un.

Curăţarea fîşiei riverane                   - 0,9 ha.

Curăţareaurnelor                              - 1632 un.                          

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                      - 3670 m2

Măturatul aleelor                                    - 4,2 ha.

Greblatul gazoanelor după cosit       - 1,6 ha.

Frezatul  gardului  viu                    - 0 m2

Prăşitul în trandafiri                                - 1268 m2

Cositul gazonului manual                  - 2,2 ha

Cositul gazonului mecanizat                    - 10,5 ha

Afînarea solului în florării              - 480 m2

Plantarea florilor anuale                 - 2974 un.      

Vopsitul băncilor                           - 170 un.

Vopsitul urnelor                                - 75 un.

Tăierea lăstarilor                                     - 72 un.

Scoaterea cioturilor manual           - 0 un.

Semănatul gazonului                      - 0 m2

Renovarea arborilor cu turnul                 - 1 un

Formarea farfuriei la arbori           - 160 un

Formarea farfuriei la arbori           - 400 un

Plivitul buruienilor în trandafiri     - 1920 m2

Strînsul crengilor                                     - 1,2 ha

Demontarea urnelor                       - 42 un

Instalarea urnelor                                    - 12 un

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  38 Lichidate  30     În lucru -  8

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Restabilirea săpăturilor                             total   - 74,6  m2.                       

    II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

 III.            Curățarea receptoarelor                           total -  20 un.

IV.            Lichidarea situației de avariere      total – 22 m2

   V.            Reparația canalizării (fântânilor, reşouri) total – 2 un.(instalate)

VI.            Salubrizarea manuală                      total   - 9,5 curse.

VII.            Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor) total – 0 m2

 

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

107

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

  3172

14

243

243

239

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

232

232

209

-

-

-

Total

828

828

799

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea fondului locativ către sezonul rece  2015 – 2016

 

Gestionar

Plan

Efectuat

%

Note

 

Reparația acoperişurilor ( m2)

ÎMGFL-13

663

102

15,38

 

ÎMGFL-14

1500

224

14,9

 

ÎMGFL-15

1100

0

0

 

ÎMGFL-16

1250

610

49

 

Total:

4513

936

20,7

 

APLP,CCL.ACC,BD

2300

290

12,6

 

Profilaxia sistemelor inginereşti de uz comun

ÎMGFL-13

81

30

37

 

ÎMGFL-14

151

18

11,9

 

ÎMGFL-15

77

50

64,9

 

ÎMGFL-16

49

23

47

 

Total:

358

121

33,7

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                      Spălarea hidropneumatică

ÎMGFL-13

47

9

19,1

 

ÎMGFL-14

107

7

6,5

 

ÎMGFL-15

77

37

48,0

 

ÎMGFL-16

49

20

41

 

Total:

280

73

26,1

 

APLP,CCL.ACC,BD

85

0

0

 

                                        Controlul hidraulic

ÎMGFL-13

81

30

37

 

ÎMGFL-14

151

7

4,6

 

ÎMGFL-15

77

37

48,0

 

ÎMGFL-16

49

20

41

 

Total:

358

94

26,2

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

Perfectarea şi semnarea paşapoartelor

ÎMGFL-13

81

0

0

 

ÎMGFL-14

151

0

0

 

ÎMGFL-15

79

0

0

 

ÎMGFL-16

49

0

0

 

Total:

360

0

0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                                                                           

 

 

Secția locativ-comunală

Дополнительная информация