Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 14.05.2016 – 20.05.2016

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada   14.05.2016 – 20.05.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

 

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          - 2046 persoane.                                                                       

-  a  lucrat  tehnică                                   - 55 unităţi.

- rute efectuate în total                                      - 64 rute.

- poliţia, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit - 19 procese -verbale.

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1486 persoane.

    (inclusiv agenţii economici -   870 persoane.)

  Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 17 un.

-  rute efectuate                                                      - 21 rute.

- s-au lichidat gunoiști și microgunoişti                        - 29 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 4 un.

- renovarea elementelor de pe terenurile de joacă           - 20un.

- renovarea terenurilor de uscat albituri                - 30 un.

- renovarea elementelor pentru covoare                - 90 un.

- curățarea pireurilor la bloc                                         - 93 un.

- cosirea ierbii                                                        - 46270 m2.

- reparația și vopsirea băncilor                          - 50 un.

                                    

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                     - 0 un.

rute efectuate                                                         - 0 rute.

 

Lucrări de salubrizare în zona centrală

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 48 ha (inclusiv în parcuri - 48  ha).

A lucrat tehnică  - 6un.

În total s-au evacuat  - 6rute, (inclusiv: iarbă - 4 rute, frunziș – 0rute, crengi- 0 rute,  lemne - 0 rute, gunoi menajer - 2 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori                            -240persoane.

Măturatul aleelor                                    - 28 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4900 un      

Greblatul gazonului                                 - 1,7ha

Cositul ierbii                                       - 8,7 ha

Săpatul solului în florării                    - 1200 m2   

Plantarea florilor                                 - 6500 un

Transplantarea florilor                       - 80 m2 și 4000 un

Frezatul gardului viu                         - 120 m2.

 

            Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 68 ha (inclusiv parcuri – 20 ha).

A lucrat tehnică         - 32 un.

În total s-au evacuat   - 37 rute (inclusiv: iarbă - 12 rute, frunziș – 0, crengi -12 rute, lemne - 6rutegunoi menajer – 7 rute,sol fertil – 0 rute și nefertil – 0 rute).

  Au lucrat muncitori                             - 260 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul              - 2 un.

Doborîrea arborilor în pădure-parc          - 0 un

Curăţarea  arborilor cu turnul             - 47 un.

Curăţarea fîşiei riverane                      - 0,8 ha.

Curăţareaurnelor                                 - 1639 un.                       

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                               - 1810 m2

Măturatul aleelor                                              - 3,8 ha.

Greblatul gazoanelor după cosit                 - 2,7 ha.

Frezatul  gardului  viu                             - 550 m2

Prășitul în trandafiri                                        - 1080 m2

Cositul gazonului manual                        - 3 ha

Cositul gazonului mecanizat                             - 9,5 ha

Plivitul farfuriilor la arbori                      - 0 m2

Afînarea solului în florării                       - 1000 m2

Plantarea florilor anuale                          - 5485 un.      

Afînarea, plivitul la arbori                       - 0 un.

Plantarea canelor                                         - 580 un.

Vopsitul băncilor                                     - 249 un.

Vopsitul urnelor                                          - 140 un.

 

 

 Societatea Civilă

a efectuat următoarele lucrări:

 

La 14.05.2016  Parcul „La Izvor”

-         Au lucrat liceul „Al. Pușkin”                   -  25 pers.

-         Moldova Agroinbank                              - 25 pers.

-         Salubrizat                                                - 4,5 ha.

La 14.05.2016 Parcul „Alunelul„

-          A lucrat Asociația obștească „Viitorul parcurilor” – 10 pers.

-         Salubrizat                                                                   - 1,5 ha

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  29 Lichidate  25     În lucru -  4

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Restabilirea săpăturilor                             total   - 0  m2.                       

    II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

 III.            Curățarea receptoarelor                           total -  62 un.

IV.            Lichidarea situației de avariere      total – 0 m2

   V.            Reparația canalizării (fântânilor, reșouri) total – 4 un.(instalate)

VI.            Salubrizarea manuală                      total   - 6 curse.

VII.            Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor) total – 0 m2

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

107

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

  3172

14

243

243

239

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

232

232

209

-

-

-

Total

828

828

799

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Secția locativ-comunală

Дополнительная информация