Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 26.03.2016 – 01.04.2016

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada   26.03.2016 – 01.04.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          -1935 persoane.                                                                       

  -  a  lucrat  tehnică                                 - 49 unităţi.

-     rute efectuate în total                          - 95 rute.

-     poliţia, în perioada  dată, a întocmit -  14 procese-verbale.

     

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

și ÎMPSL Buiucani

 

      Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1491 persoane.

    (inclusiv agenţii economici -   1025 persoane.)

     Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 16 un.

-  rute efectuate                                                      - 47 rute.

- s-au lichidat microgunoişti                                  - 32 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 2 un.

                                    

Lucrări de salubrizare în zona centrală

 

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 38 ha (inclusiv în parcuri - 28  ha).

A lucrat tehnică  - 4 un.

În total s-au evacuat  - 4 rute, (inclusiv: iarbă - 0 rute, frunziș -3rute, crengi- 0 rute,  lemne - 0 rute, gunoi menajer - 1 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori - 184 persoane.

Măturatul aleelor                                    - 22 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4600  un.       

Greblatul gazonului                                 - 0,8  ha

Curățatul arborilor cu scara                     - 0 b

Curățatul arbuștilor                                 - 0 b

Doborîrea arborilor cu turnul             - 0 b.

Curățarea arborilor cu turnul            - 0 b

Săpatul farfuriei la arbori                - 78 b

Săpatul farfuriei la arbuști                       - 0 b

Dezgropatul trandafirilor                 - 0 b

Curățatul trandafirilor                   - 0 b

Săpatul solului în florării                 - 0 m2

Curățatul bordurilor                      - 0 m2       

Săpatul solului în ronduri de trandafir – 0 m2

Strînsul crengilor la grămezi                - 0 ha

Săpatul solului pe gazon                  - 1583 m2

           

Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 49  ha (inclusiv parcuri – 3 ha).

A lucrat tehnică         - 29 un.

În total s-au evacuat   - 44 rute (inclusiv: iarbă - 0 rute, frunziș – 15 crengi -15 rute, lemne - 10 rutegunoi menajer – 4 rute).

  Au lucrat muncitori                            - 260 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul             - 10 un.

Doborîrea arborilor în pădure-parc         - 40 un

Curăţarea  arborilor cu turnul            - 23  un.

Scoaterea cioturilor                            - 0 un.

Curăţarea fîşiei riverane                     - 0,12 ha.

Curăţareaurnelor                                - 1189 un.                        

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                            - 1090  m2

Măturatul aleilor                                     - 4,05 ha.

Greblatul gazoanelor                              - 4,2 ha.

Defrișarea suprafețelor împădurite         - 1900 m2.

Curățarea arbuștilor                         - 1254 un.

Curățarea arborilor cu scara                        - 0 un.

Lichidarea gunoiștelor                                  - 1 un.

Strînsul crengiilor                                    - 0 ha.

Foarmarea coroanei la arbori de 3-5m    - 720 b.

Renovarea arborilor cu turnul                       - 2 b.

Curățarea trandafirilor                                - 0 b.

Formarea farfuriei la arborii tineri       - 720 b.

Regenerarea gardului  viu                    - 720 m.l

Săpatul trandafirilor                                 - 1240 m2

Săpatul solului în florării                     - 1200 m2

.DETS Buiucani și AMT Buiucani

 

În total s-au evacuat            - 21 rute

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  48  Lichidate  39     În lucru -  9

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Asfaltarea străzilor:                         Total -  0  m2

    II.            Restabilirea săpăturilor:                  Total   - 0  m2.                       

 III.            Salubrizarea mecanizată a străzilor: 262 000  m2.

IV.            Curățarea receptoarelor:                Total -  50  receptoare.

   V.            Lichidarea situației de avariere:     Total - 0 m2

VI.            Reparația canalizării (fântânilor, reșouri) Total – 16 un.

VII.            Salubrizarea manuală                      Total - 4,52 mii m2

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

106

-

-

-

Primite

  3185

 

 

Transmis către ÎM Infocom

  3169

14

243

243

227

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

230

230

203

-

-

-

Total

826

826

780

-

-

-

Conectarea blocurilor locative la încălzire.

Gestionar

Numărul

blocurilor

cu încălzire centralizată

 

Conectate

 

%

 

Note

ÎMGFL -13

89

89

100

 

ÎMGFL -14

151

151

100

 

ÎMGFL -15

79

79

100

 

ÎMGFL -16

49

49

100

 

Total:

368

368

100

 

CCL

44

44

100

 

APLP, ACC

92

92

100

 

Departamentale

33

33

100

 

Total pe sector:

537

537

100

 

      

În perioada 04.03.2016 - 31.03.2016 au fost transmise 475 scrisori către agenţii economici, instituții, organizații și întreprinderi de pe teritoriile ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16, privitor la necesitatea montării urnelor, salubrizarea teritoriului adiacent, inclusiv şi locurile care sunt invadate de câinii maidanezi.

 

 

                                                                    

                                                                         Secția locativ-comunală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativă

despre participarea la salubrizarea de primăvară

pe data de 31.03.2016 – 01.04.2016

 

 

1. strada Codrilor :

a)     Şcoala Profesională nr. 6  -  45 persoane.

b)    ÎMGFL nr. 16 -                -  5 persoane.

Total:                                     -  50 persoane. 

 

Salubrizat – 2 ha.

Evacuate rute – 1 rută.  

 

2.  strada Mesager:

a)     Şcoala Profesională nr. 9 -  45 persoane.

b)    ÎMGFL nr. 14                  -   5 persoane.

Total:                                    - 50 persoane. 

 

Salubrizat – 3 ha.

Evacuate rute – 1 rută.  

 

 

3.  strada Mesager:

a)     Pretura  sectorului Buiucani       -  20 persoane.

b)    ÎMGFL nr. 14                          -  5 persoane.

Total:                                           -  25 persoane. 

 

Salubrizat – 1 ha.

Evacuate rute – 1 rută.  

 

Total:         Persoane - 125

                            Rute – 3

                            Salubrizat – 6 ha

 

         

 

                                                                                       Secţia locativ-comunală

 

 

   

Дополнительная информация