NOTĂ INFORMATIVĂ referitor la acţiunile de salubrizare şi amenajare efectuate în perioada 01.03.2016 - 29.04.2016 în teritoriul sectorului Buiucani

NOTĂ INFORMATIVĂ

referitor la acţiunile de salubrizare şi amenajare efectuate în perioada 01.03.2016 - 29.04.2016 în teritoriul sectorului Buiucani

 

Pentru îndeplinirea prevederilor Dispoziţiei Primarului general al municipiului Chişinău nr.160-d din 01.03.2016 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului municipiului Chişinău în perioada 01.03.2016-29.04.2016” şi Dispoziţiei Pretorului sectorului Buiucani nr. 48 din 04.03.2016 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului sectorului Buiucani în perioada 01.03.2016-29.04.2016” prin mobilizarea agenţilor economici, organizaţiilor, instituţiilor, serviciilor preturii, gestionarilor fondului locativ şi populaţiei în teritoriul administrat a fost efectuat un amplu volum de lucrări de profilaxie ecologico-sanitară şi amenajare.

În perioada 01.03.2016-29.04.2016 întreg teritoriul sectorului a fost menţinut într-o stare sanitară satisfăcătoare.

În sector s-au organizat zile sanitare pentru salubrizarea teritoriilor adiacente cu  implicarea  populaţiei, angajaţilor preturii, gestionarilor fondului locativ.

Angajaţii preturii au inspectat teritoriile întărite de către administraţie în comun cu Gestionarii fondului locativ. Agenţilor economici li s-a propus să desfăşoare acţiuni de salubrizare a teritoriului adiacent şi respectiv au fost înmânate 690 scrisori prin care au fost informaţi despre desfăşurarea acţiunilor de amenajare şi salubrizarea de primăvară. La intrarea în scări au fost afişate adresări către locatari de a efectua salubrizarea teritoriilor din preajma blocurilor locative (Ziua unică pentru salubrizare a fost numită pe data de 22.04.2016).

A continuat elaborarea schemelor teritoriilor adiacente ale obiectelor pentru salubrizare de către agenţii economici, APLP, ACC, CCL, CCG, blocuri departamentale şi în această perioadă au fost întocmite 65 scheme.

A fost modificată și aprobată lista angajaţilor Preturii responsabili de salubrizarea a 24 microsectoare.

În sectorul Buiucani sunt 960 blocuri şi 791 curţi inclusiv:

ÎMGFL nr. 13 - 339 salubrizate       - 100 %, suprafaţa 211 mii m.p.;

ÎMGFL nr. 14 - 185 salubrizate       - 100 %, suprafaţa 302,8 mii m.p.;

ÎMGFL nr.15 - 134 salubrizate        - 100 %, suprafaţa 299,9 mii m.p.;

ÎMGFL nr. 16 – 49 salubrizate        - 100%, suprafaţa 313,6 mii m.p.;

Total ÎMGFL 707                          - 1127,3 mii m.p. sau 112,7 ha.

În perioada menţionată, în teritoriile adiacente ale blocurilor locative  APLP, ACC, CCL și blocurile departamentale au fost curăţate crengile uscate, defrişaţi arbori uscaţi, amenajate spaţiile verzi, văruiţi copacii şi evacuat gunoiul.

În curţile blocurilor, de asemenea, s-au vopsit elementele de pe terenurile de joacă pentru copii pentru uscat albituri și scuturat covoare.

ÎMGFL nr. 13,14,15,16, gestionează 54 staţii de aşteptare, care au fost salubrizate, spălate, curăţate de avizuri şi reclamă neautorizată.

ACC – 80/95 blocuri au fost salubrizate            - 100%

CCL – 42/57 blocuri au fost salubrizate             - 100%

APLP – 68/84 blocuri au fost salubrizate           - 100%

Blocuri departamentale-34 au fost salubrizate   - 100%

Total 270 blocuri                                                         - 100 %            

De către serviciile specializate din sector au fost întreprinse masuri de salubrizare şi amenajare. Au fost efectuate lucrări de salubrizare la 78 puncte termice şi 18 trasee ale reţelelor termice magistrale şi aeriene aflate în gestiunea SA „Termoelectrica”, iar etapa următoare vor fi reparate faţadele şi vopsite geamurile şi uşile.

În perioada salubrizării de primăvară cu participarea activă a 17137 persoane, au fost efectuate următoarele lucrări:  

Evacuarea gunoiului s-a efectuat conform graficului.

A lucrat tehnică – 462 unităţi de transport.

Au fost evacuate –  691 rute de gunoi.

Reparaţia şi văruirea terenurilor de acumulare a deşeurilor menajere – 12 un.

Curăţarea şi dezinfectarea camerelor de gunoi –  147 un.

Curăţarea şi dezinfectarea subsolurilor –  82 un

S-au lichidat  microgunoişti – 268, inclusiv:

1.     Rîulețul Durlești („Moldoexpo” – str. Codreanu) – îndeplinit.

2.     str. N. Costin – parcul-pădure „Butoiaș” – îndeplinit.

3.     str. N. Costin – Policlinica nr. 5 – îndeplinit.

4.     str. L. Deleanu – str. A. Păduraru – îndeplinit.

5.     str. Bucuriei -  str. Mesager –îndeplinit.

Reparaţia uşilor deteriorate la subsolurile blocurilor locative – 6 un.

Reparaţia, vopsirea uşilor la camerele de gunoi şi în scările blocurilor locative – 46 un.     

Toate obiecţiile referitor la salubrizare au fost înlăturate.

ÎMGFL, APLP, ACC, CCL, blocurile departamentale şi agenţii economici au varuit copacii şi bordurile din teritoriul gestionat şi au vopsit 864 urne.

Angajaţii Preturii responsabili de 24 microsectoare permanent au inspectat teritoriile şi au luat măsuri în direcţia salubrizării şi amenajării.

Liste ale agenţilor economici şi proprietari ai caselor particulare, care n-au salubrizat și amenajat teritoriul adiacent au fost prezentate către Inspectoratul de poliţie Buiucani pentru a fi întocmite procese-verbale.

La lucrările de salubrizare a participat activ societatea civilă:

18.03.2016

1.     Pădure-parc „Butoiaș”, str. N. Costin , Școala profesională nr. 1:

                  Au participat - 78 persoane

                S-a salubrizat - 2 ha   

                S-a evacuat - 2 rute. 

2.     str. Mesager: Școala profesională nr. 9:

Au participat - 70 persoane

                S-a salubrizat - 2 ha   

                S-a evacuat - 3 rute. 

3.     Parcul „La izvor”, angajații Preturii sectorului Buiucani:

Au participat - 25 persoane

              S-a salubrizat - 2 ha   

              S-a evacuat - 1 rută. 

În total au participat - 173 persoane.

Evacuate - 6 rute

Salubrizate - 6 ha

31.03.2016-01.04.2016

1.     str. Codrilor, Școala profesională nr. 6:

Au participat - 50 persoane

S-a salubrizat - 2 ha   

S-a evacuat - 1 rută. 

2.     str. Mesager: Școala profesională nr. 9:

Au participat - 50 persoane

                S-a salubrizat - 3 ha   

                S-a evacuat - 1 rută. 

3.     str. Mesager: angajații Preturii sectorului Buiucani:

Au participat - 25 persoane

              S-a salubrizat - 1 ha   

                S-a evacuat - 1 rută.

În total au participat - 125 persoane.

Evacuate - 3 rute

Salubrizate - 6 ha

15.04.2016.

Parcul „Alunelul”:

Au participat - 30 persoane

                A lucrat tehnică – 1 unitate   

                S-a evacuat - 1 rută. 

22.04.2016

1.     str. Codrilor, Școala profesională nr. 6

Au participat - 25 persoane

S-a salubrizat – 1 ha

                A lucrat tehnică – 1 unitate

                S-a evacuat - 1 rută. 

2.     Pădure-parc „Butoiaș” -  „Greem-Team”- organizație de tineret.

Au participat – 85 persoane

A lucrat tehnică – 1 unitate

S-a salubrizat – 2 ha   

S-a evacuat - 2 rute. 

În total au participat – 110 persoane.

Salubrizate – 3 ha

Tehnică – 2 unități

Evacuate – 3 rute

29.04.2016

Parcul „La izvor” - Biserica „Filadelfia”:

Au participat – 30 persoane

A lucrat tehnică – 1 unitate

S-a salubrizat – 2 ha   

S-a evacuat - 1 rută. 

 

 

ÎM Regia „Autosalubritate”

Reparate şi instalate containere - 132

Schimbate containere - 100

ÎM Asociația de gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Curăţarea gazoanelor – 42,25 ha.

Curăţarea sanitară a arborilor şi arbuştilor – 2834 un.

Curăţarea fîşiei riverane a rîurilor şi lacurilor – 5,55 ha.

Curăţarea şi amenajarea izvoarelor – 3 un.

Salubrizarea parcurilor, scuarurilor – 216 ha.

Curăţarea trandafirilor – 13726 buc.

Inspectoratul de poliţie sectorul Buiucani

Conform art. 181 din Codul Contravențional al RM, au fost întocmite 151 procese-verbale.

ÎM Regia ,,Exdrupo”

în perioada respectivă a efectuat următoarele lucrări:

Au fost efectuate lucrări de salubrizare și curăţare a părţii carosabile, inclusiv:

-          Salubrizarea mecanizată – 1572 mii m2

-          Reparaţia curentă a părţii carosabile (plombarea gropilor) – 0,2695 mii m2

-          Curăţarea manuală a părţii carosabile – 46,68 mii m2 

     -    Restabilirea săpăturilor – 1048 m2

Direcția educație, tineret și sport Buiucani

În conformitate cu planul de acţiuni la 36 instituţii au fost îndeplinite următoarele lucrări:

-         s-au curăţat teritoriile proprii şi adiacente în toate instituţiile de învăţămînt.

-         s-au efectuat lucrări de curăţare a pomilor, arbuştilor – 36 instituţii.

-         s-au efectuat lucrări de formare a luncilor la copaci - 36 instituţii.

-         s-au efectuat lucrări de curăţare a încăperilor din subsoluri – 36 instituţii.

-         s-au amenajat terenurile sportive şi de joacă.

La salubrizare au participat 2300 elevi și 235 angajați de la instituțiile de învățământ, printre care s-au evidențiat: L.T. „V. Vasilache”, L.T. „O. Ghibu”, L.T. „L. Deleanu, L.T. „N. Dadiani”, L.T. „N. Levițki”.

 

I.M.S.P. Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

-         au fost curățate și săpate răzoarele pe teritoriul adiacent asociației;

-         au fost retezați și ajustați arbuștii și sădite flori;

-         au fost reparate și vopsite băncile din curțile instituțiilor medicale;

-         au fost curățate și salubrizate sistemele de canalizare;

-         au fost reparate și vopsite balustradele din curțile asociației;

-         au fost văruite bordurile și arborii din curțile instituțiilor medicale;

-         au fost curățate fîntînile și receptoarele.

Direcția pentru protecția drepturilor copilului Buiucani

a îndeplinit următoarele lucrări:

-         au fost amenajate teritoriile aferente la 4 Centre Comunitare pentru copii și tineret;

-         CCCT „Start” din str. Alba-Iulia, 122.

-         CCCT „Vatra” din str. I. Pelivan, 15.

-         CCCT „Scînteia” din str. G. Alexandrescu, 13.

-         CCCT „Evrica” din str. A. Marinescu, 19/1.

Curțile centrelor au fost salubrizate, s-a evacuat gunoiul, s-a afânat solul, au fost plantați pomi și flori.

     

 

 

    Secția locativ-comunală

 

 

Дополнительная информация