16 iulie – Te salut, Chișinău! Un amplu program în cea de-a treia zi a festivalului. Ne bucură că sunt foarte mulți vizi...

16 iulie – Te salut, Chișinău! Un amplu program în cea de-a treia zi a festivalului. Ne bucură că sunt foarte mulți vizitatori la toate evenimentele organizate.... ➢ Ora 11:00 Prezentarea volumului: „Chișinăul de altădată (1436-1812)”, autori acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu - Sala cu coloane a Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu” ➢ Ora 11:00 Târgul meșterilor populari tradiționali - Parcul Catedralei ➢ Ora 11:00 Târgul meșterilor populari artizani - Strada Pietonală ,,Eugen Doga” ➢ Ora 17:00 Spectacol pentru copii cu genericul: „Povestea lui Linte”, Prezintă: Teatrul Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă” - Parcul „Alunelul”, Str. Calea Ieșilor ➢ Ora 18:00 Expoziție de fotografii ,,Chișinăul de altădată” din colecția Muzeului de Istorie a orașului Chișinău Expoziție cu vânzare ,,Art Sale Chișinău” a lucrărilor tinerilor creatori din Chișinău Ateliere de pictură tematică ,,Arhitectura Chișinăului” - Scuarul Arcului de Triumf ➢ Ora 19:00 Program de muzică pop și muzică din creația artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici: „Aldea-Teodorovici Orchestra”, cond. artistic Cristofor Aldea-Teodorovici Mark Stam și formația DJ - Strada Pietonală ,,Eugen Doga” ➢ Ora 19:00 Program de muzică ușoară Formația tinerilor muzicieni sub patronajul interpretului Vali Boghean - Scuarul Arcului de Triumf ➢ Ora 20:00 Program de muzică academică și pop simfonică. Protagoniști: Trupa „BRIO SONORES”, Natalia Tanasiiciuc - soprană, Aliona Triboi, Orchestra municipală de Cameră ,,Camerata CHIȘINĂU”, Dirijor, Mihai AMIHALACHIOAIE, Maestru în Artă - Scuarul Arcului de Triumf ➢ Ora 22:00 Seri de CRONOGRAF „O țară mică cu o inimă mare”, regie Lucia Lupu „Litanii în piatră”, regie Violeta Gorgos - Str. Pietonală ,,Eugen Doga” ➢ Ora 21:00 Seri de CRONOGRAF „Irina Rimes: Pe drumul meu”, o producție HBO România - Scuarul Arcului de Triumf. *** «Приветствую тебя, Кишинёв!» 16 июля Полная программа третьего дня фестиваля. Мы рады, что все мероприятия посещает большое количество людей. ➢ 11:00 Презентация книги «Кишинёв прошлых лет (1436-1812)» авторов акад. Андрей Ешану и доктор Валентина Ешану - Колонный зал муниципальной библиотеки «Б.П. Хышдеу» ➢ 11:00 Ярмарка традиционных народных мастеров - Сквер у Кафедрального собора ➢ 11:00 Ярмарка народных мастеров - Пешеходная улица «Еуджен Дога» ➢ 17:00 Спектакль для детей под названием: «История Линте», Представляет: Эпический театр этнографии и фольклора «Ион Крянгэ». - парк «Алунелул», ул. Каля Ешилор ➢ 18:00 Фотовыставка «Старый Кишинев» из коллекции Музея истории Кишинева Выставка-продажа Art Sale Chișinău работ молодых творцов из Кишинева Мастер-классы по тематической живописи «Архитектура Кишинева» - Сквер у Триумфальной арки ➢ 19:00 Эстрадно-музыкальная программа на основе творчества Иона и Дойны Алдя-Теодорович: Aldea-Teodorovici Orchestra, художественный дирижер Кристофор Алдя-Теодорович Mark Stam и группа DJ - Пешеходная улица «Еуджен Дога» ➢ 19:00 Легкая музыкальная программа Группа молодых музыкантов под патронажем исполнителя Вали Богян - Сквер у Триумфальной арки ➢ 20:00 Академическая музыка и симфоническая эстрадная программа. Группа BRIO SONORES, Наталья Танасичук - сопрано, Алена Трибой, Муниципальный камерный оркестр Camerata CHIȘINĂU, дирижер Михай АМИХАЛАКИОАЕ - Сквер у Триумфальной арки ➢ 21:00 Вечера CRONOGRAF «Ирина Римес: В пути», производство HBO в Румынии. - Сквер у Триумфальной арки ➢ 22:00 Вечера CRONOGRAF «Маленькая страна с большим сердцем», режиссер Лучия Лупу «Литания в камне», режиссер Виолета Горгос - Пешеходная улица «Еуджен Дога».

16 iulie – Te salut, Chișinău! Un amplu program în cea de-a treia zi a festivalului. Ne bucură că sunt foarte mulți vizi...
16 iulie – Te salut, Chișinău! Un amplu program în cea de-a treia zi a festivalului. Ne bucură că sunt foarte mulți vizitatori la toate evenimentele organizate.... ➢ Ora 11:00 Prezentarea volumului: „Chișinăul de altădată (1436-1812)”, autori acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu - Sala cu coloane a Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu” ➢ Ora 11:00 Târgul meșterilor populari tradiționali - Parcul Catedralei ➢ Ora 11:00 Târgul meșterilor populari artizani - Strada Pietonală ,,Eugen Doga” ➢ Ora 17:00 Spectacol pentru copii cu genericul: „Povestea lui Linte”, Prezintă: Teatrul Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă” - Parcul „Alunelul”, Str. Calea Ieșilor ➢ Ora 18:00 Expoziție de fotografii ,,Chișinăul de altădată” din colecția Muzeului de Istorie a orașului Chișinău Expoziție cu vânzare ,,Art Sale Chișinău” a lucrărilor tinerilor creatori din Chișinău Ateliere de pictură tematică ,,Arhitectura Chișinăului” - Scuarul Arcului de Triumf ➢ Ora 19:00 Program de muzică pop și muzică din creația artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici: „Aldea-Teodorovici Orchestra”, cond. artistic Cristofor Aldea-Teodorovici Mark Stam și formația DJ - Strada Pietonală ,,Eugen Doga” ➢ Ora 19:00 Program de muzică ușoară Formația tinerilor muzicieni sub patronajul interpretului Vali Boghean - Scuarul Arcului de Triumf ➢ Ora 20:00 Program de muzică academică și pop simfonică. Protagoniști: Trupa „BRIO SONORES”, Natalia Tanasiiciuc - soprană, Aliona Triboi, Orchestra municipală de Cameră ,,Camerata CHIȘINĂU”, Dirijor, Mihai AMIHALACHIOAIE, Maestru în Artă - Scuarul Arcului de Triumf ➢ Ora 22:00 Seri de CRONOGRAF „O țară mică cu o inimă mare”, regie Lucia Lupu „Litanii în piatră”, regie Violeta Gorgos - Str. Pietonală ,,Eugen Doga” ➢ Ora 21:00 Seri de CRONOGRAF „Irina Rimes: Pe drumul meu”, o producție HBO România - Scuarul Arcului de Triumf. *** «Приветствую тебя, Кишинёв!» 16 июля Полная программа третьего дня фестиваля. Мы рады, что все мероприятия посещает большое количество людей. ➢ 11:00 Презентация книги «Кишинёв прошлых лет (1436-1812)» авторов акад. Андрей Ешану и доктор Валентина Ешану - Колонный зал муниципальной библиотеки «Б.П. Хышдеу» ➢ 11:00 Ярмарка традиционных народных мастеров - Сквер у Кафедрального собора ➢ 11:00 Ярмарка народных мастеров - Пешеходная улица «Еуджен Дога» ➢ 17:00 Спектакль для детей под названием: «История Линте», Представляет: Эпический театр этнографии и фольклора «Ион Крянгэ». - парк «Алунелул», ул. Каля Ешилор ➢ 18:00 Фотовыставка «Старый Кишинев» из коллекции Музея истории Кишинева Выставка-продажа Art Sale Chișinău работ молодых творцов из Кишинева Мастер-классы по тематической живописи «Архитектура Кишинева» - Сквер у Триумфальной арки ➢ 19:00 Эстрадно-музыкальная программа на основе творчества Иона и Дойны Алдя-Теодорович: Aldea-Teodorovici Orchestra, художественный дирижер Кристофор Алдя-Теодорович Mark Stam и группа DJ - Пешеходная улица «Еуджен Дога» ➢ 19:00 Легкая музыкальная программа Группа молодых музыкантов под патронажем исполнителя Вали Богян - Сквер у Триумфальной арки ➢ 20:00 Академическая музыка и симфоническая эстрадная программа. Группа BRIO SONORES, Наталья Танасичук - сопрано, Алена Трибой, Муниципальный камерный оркестр Camerata CHIȘINĂU, дирижер Михай АМИХАЛАКИОАЕ - Сквер у Триумфальной арки ➢ 21:00 Вечера CRONOGRAF «Ирина Римес: В пути», производство HBO в Румынии. - Сквер у Триумфальной арки ➢ 22:00 Вечера CRONOGRAF «Маленькая страна с большим сердцем», режиссер Лучия Лупу «Литания в камне», режиссер Виолета Горгос - Пешеходная улица «Еуджен Дога».