8000 de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău, vor primi suma de 700 lei, ajutor pentru noul an școlar. Ac...

8000 de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău, vor primi suma de 700 lei, ajutor pentru noul an școlar. Acțiunea are loc al treilea an consecutiv.... Direcția generală asistență socială și sănătate a Primăriei Chișinău a întocmit și a înaintat spre achitare listele de plată a titularilor de ajutor material unic în mărime de 700 lei pentru pregătirea elevilor către noul an școlar 2022-2023, din prima tranșă. Primăria municipiului Chișinău, implementează al treilea an, un Program de susținere financiară a familiilor defavorizate din capitala, pentru școlarizarea a 8000 elevi, care se realizează în 2 tranșe. În prima tranșă, vor beneficia de ajutor material 6423 copii, în sumă de 4 496 100 lei, conform listelor prezentate de către Direcția generală educație, tineret și sport, în baza cererilor depuse la instituțiile de învățământ. Au dreptul la ajutorul material unic, familiile fără venituri sau cu venituri mici din rândul categoriilor familiilor cu mulți copii, familii monoparentale, familii în care unul din părinți are grad de dizabilitate, familii care au statut de tutelă/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturile părintești, inapți de muncă). Titularii ajutorului material pot ridica plățile prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S „Poşta Moldovei”, la prezentarea actului de identitate, începând de la 02.08.2022 până la 02.11.2022. *** 8 000 детей из социально уязвимых семей в Кишинёве получат по 700 леев для подготовки к новому учебному году. Эта акция проводится уже третий год подряд. Главное управление социальной помощи и здравоохранения примэрии Кишинёва подготовило списки получателей единовременной материальной помощи в размере 700 леев для подготовки учеников к новому учебному году 2022-2023, из первого транша. Примэрия Кишинёва третий год реализует программу финансовой поддержки малообеспеченных семей столицы для обучения 8 000 учеников, которая осуществляется двумя траншами. В рамках первого транша материальную помощь получат 6423 ребенка на сумму 4 496 100 леев согласно спискам, представленным Главным управлением образования, молодёжи и спорта на основании заявлений, поданных в учебные заведения. Право на единовременную материальную помощь имеют семьи без дохода или с низким доходом, а именно: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, в которых один из родителей является инвалидом, семьи, имеющие статус опекуна/попечителя (без родителей, лишённые родительских прав, безработные). Получить выплаты можно в почтовых отделениях АО "Почта Молдовы" с 02.08.2022 по 02.11.2022 при предъявлении удостоверяющего личность документа.

8000 de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău, vor primi suma de 700 lei, ajutor pentru noul an școlar. Ac...
8000 de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău, vor primi suma de 700 lei, ajutor pentru noul an școlar. Acțiunea are loc al treilea an consecutiv.... Direcția generală asistență socială și sănătate a Primăriei Chișinău a întocmit și a înaintat spre achitare listele de plată a titularilor de ajutor material unic în mărime de 700 lei pentru pregătirea elevilor către noul an școlar 2022-2023, din prima tranșă. Primăria municipiului Chișinău, implementează al treilea an, un Program de susținere financiară a familiilor defavorizate din capitala, pentru școlarizarea a 8000 elevi, care se realizează în 2 tranșe. În prima tranșă, vor beneficia de ajutor material 6423 copii, în sumă de 4 496 100 lei, conform listelor prezentate de către Direcția generală educație, tineret și sport, în baza cererilor depuse la instituțiile de învățământ. Au dreptul la ajutorul material unic, familiile fără venituri sau cu venituri mici din rândul categoriilor familiilor cu mulți copii, familii monoparentale, familii în care unul din părinți are grad de dizabilitate, familii care au statut de tutelă/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturile părintești, inapți de muncă). Titularii ajutorului material pot ridica plățile prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S „Poşta Moldovei”, la prezentarea actului de identitate, începând de la 02.08.2022 până la 02.11.2022. *** 8 000 детей из социально уязвимых семей в Кишинёве получат по 700 леев для подготовки к новому учебному году. Эта акция проводится уже третий год подряд. Главное управление социальной помощи и здравоохранения примэрии Кишинёва подготовило списки получателей единовременной материальной помощи в размере 700 леев для подготовки учеников к новому учебному году 2022-2023, из первого транша. Примэрия Кишинёва третий год реализует программу финансовой поддержки малообеспеченных семей столицы для обучения 8 000 учеников, которая осуществляется двумя траншами. В рамках первого транша материальную помощь получат 6423 ребенка на сумму 4 496 100 леев согласно спискам, представленным Главным управлением образования, молодёжи и спорта на основании заявлений, поданных в учебные заведения. Право на единовременную материальную помощь имеют семьи без дохода или с низким доходом, а именно: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, в которых один из родителей является инвалидом, семьи, имеющие статус опекуна/попечителя (без родителей, лишённые родительских прав, безработные). Получить выплаты можно в почтовых отделениях АО "Почта Молдовы" с 02.08.2022 по 02.11.2022 при предъявлении удостоверяющего личность документа.