Anunț cu privire la acordarea ajutorului material la efectuarea plăților pentru resursele energetice și resurse comunale

Anunț cu privire la acordarea ajutorului material la efectuarea plăților pentru resursele energetice și resurse comunale

       Pretura sectorului Buiucani anunță primirea cererilor noi pentru acordarea ajutorului material la efectuarea plăților pentru resursele energetice și resurse comunale. Cererile privind acordarea ajutorului financiar se depun de către solicitant personal la Pretura sectorului Buiucani, adresa: or. Chișinău, str. M. Viteazul, 2, biroul 201 - Secția locativ-comunală.

       Cererile privind acordarea ajutorului financiar pot fi depuse pe toată durata sezonului de încalzire respectiv.

        La cerere (anexa 3 din Regulament. vezi mai jos) se anexează după caz, urmatoarele acte:

1. copia actelor de identitate membrilor familiei/persoanelor înregistrate în locuință (buletin de identitate, adeverința de naștere a persoanelor minore);

2. copia actului care confirmă dreptul de proprietate asupra locuinței;

3. certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de ASP pentru solicitanții din or. Chișinău;

4. certificatul privind componența familiei, eliberat de către primăriile orașelor, satelor și comunelor pentru solicitanții din suburbiile mun. Chișinău;

5. extras de fișa locuinței și tabelul nominal pentru locuințe proprietate publică;

6. facturile despre plata pentru resursele energetice și serviciile comunale pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie), cu excepția persoanelor care beneficiază pentru prima dată de resursele energetice și serviciile comunală respective;

7. avizul de ședere (tradus) pentru ultimile 12 luni precedente, de la data depunerii cererii, eliberat de organele abilitate competente pentru persoanele înscrise în locuință, dar aflate peste hotare;

8. declarația membrilor familiei și persoanelor înregistrate la domiciliu în locuința respectivă privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr. 4 din Regulament. vezi mai jos);

9. declarația de proprie răspundere a solicitantului de ajutor financiar referitor la corectitudinea informației în cerere pentru acordarea ajutorului financiar (anexa 5 din Regulament. vezi mai jos).