Anunț  cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei

Anunț  cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei

PRETURA SECTORULUI BUIUCANI

( md2004, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul nr.2)

 

 

A N U N Ț

 

          cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei – limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante   de specialist principal în secția administrație publică locală

 

În conformitate cu  Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009  ”Privind  punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” se anunță prelungirea concursului prin modificarea datei – limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante  de specialist principal în secția administrație publică locală  până la data de 9 decembrie 2020.

Modalitatea de depunere a documentelor: candidaţii pot depune dosarul de concurs personal, la sediul Preturii sectorului Buiucani, la adresa  str. M. Viteazul ,2  biroul 410,  et.4,  telefon de contacr: (022) 295067,  persoana responsabilă   –

Ana Dimitraş, specialist principal resurse umane.

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                Secretar al Comisiei de concurs

                                                                               Ana Dimitraș

 

 

 

 

Vezi aici condiții de participare: 

https://www.preturabuiucani.md/anunt-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-sectiei-administratie-publica-locala-a-preturii-sectorului-buiucani