ANUNȚUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate. /" Mireco Recycling" SRL/

ANUNȚUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate.  /" Mireco Recycling" SRL/