???? Chișinăul merită să obțină titlul de Capitală Europeană a Tineretului! European Youth Forum a lansat perioada pentru...

???? Chișinăul merită să obțină titlul de Capitală Europeană a Tineretului! European Youth Forum a lansat perioada pentru depunere a dosarelor pentru obținerea tit...lului de CAPITALĂ EUROPEANĂ A TINERETULUI 2026! În acest sens, Centrul Municipal de Tineret Chișinău este în căutarea unui/unei coordonator/coordonatoare responsabil(ă) de elaborarea dosarului pentru CHIȘINĂU - CAPITALA EUROPEANĂ A TINERETULUI 2026! Procedura de depunere a dosarului pentru Capitala Europeană a Tineretului este formată din 3 etape: ➡️ I etapă (depunerea unei cereri de participare, a unui plan inițial, cât și prezentarea motivației capitalei de a participa în concurs.) ➡️ II etapă (desfășurarea detaliată a planului inițial și completarea acestuia cu activități de tineret, cât și a conceptului general propus pentru ,,Chișinău – Capitala Europeană a Tineretului 2026’’) ➡️ III etapă (elaborarea dosarului final prin completarea acestuia cu recomandările juriului Forumului European de Tineret, inclusiv generalizarea dosarului și a conceptului final de program.) ????Criterii de selectare a coordonatorului/coordonatoarei: - Experiență de lucru cu tinerii; - Experiență de lucru în managementul proiectelor locale, naționale sau internaționale; - Experiență de lucru în elaborarea propunerilor de proiecte/granturilor; - Experiență de colaborări cu experți străini sau organizații de peste hotare; - Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (B2-C1); - Studii sau stagii peste hotare reprezintă un avantaj; ????CV-ul poate fi expediat la poșta electronică: centru.chisinau@gmail.com. *** ???? Кишинев достоин звания Молодежной столицы Европы! European Youth Forum начал прием заявок для получения звания МОЛОДЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ ЕВРОПЫ 2026! В связи с этим Муниципальный молодежный центр Кишинева ищет координатора, ответственного за разработку документов для получения звания КИШИНЕВ - МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ 2026! Процедура подачи заявки на конкурс состоит из 3-х этапов: ➡️ I этап (подача заявки на участие, первоначальный план, а также презентация мотивации столицы для участия в конкурсе). ➡️ II этап (детальная реализация первоначального плана и его пополнение молодежными мероприятиями, а также общая концепция, предложенная для конкурса «Кишинев - Молодежная столица Европы 2026»). ➡️ III этап (проработка итогового пакета документов путем его заполнения рекомендациями жюри Европейского молодежного форума, включая обобщение и окончательную программную концепцию). ???? Критерии отбора координатора: - опыт работы с молодежью; - опыт работы в управлении местными, национальными или международными проектами; - опыт работы в разработке проектных/грантовых предложений; - опыт сотрудничества с зарубежными специалистами или организациями; - знание английского языка на продвинутом уровне (В2-С1); - учеба или стажировка за границей являются преимуществом. ???? Резюме можно отправить на почту: centru.chisinau@gmail.com.

???? Chișinăul merită să obțină titlul de Capitală Europeană a Tineretului! European Youth Forum a lansat perioada pentru...

???? Chișinăul merită să obțină titlul de Capitală Europeană a Tineretului! European Youth Forum a lansat perioada pentru depunere a dosarelor pentru obținerea tit...lului de CAPITALĂ EUROPEANĂ A TINERETULUI 2026! În acest sens, Centrul Municipal de Tineret Chișinău este în căutarea unui/unei coordonator/coordonatoare responsabil(ă) de elaborarea dosarului pentru CHIȘINĂU - CAPITALA EUROPEANĂ A TINERETULUI 2026! Procedura de depunere a dosarului pentru Capitala Europeană a Tineretului este formată din 3 etape: ➡️ I etapă (depunerea unei cereri de participare, a unui plan inițial, cât și prezentarea motivației capitalei de a participa în concurs.) ➡️ II etapă (desfășurarea detaliată a planului inițial și completarea acestuia cu activități de tineret, cât și a conceptului general propus pentru ,,Chișinău – Capitala Europeană a Tineretului 2026’’) ➡️ III etapă (elaborarea dosarului final prin completarea acestuia cu recomandările juriului Forumului European de Tineret, inclusiv generalizarea dosarului și a conceptului final de program.) ????Criterii de selectare a coordonatorului/coordonatoarei: - Experiență de lucru cu tinerii; - Experiență de lucru în managementul proiectelor locale, naționale sau internaționale; - Experiență de lucru în elaborarea propunerilor de proiecte/granturilor; - Experiență de colaborări cu experți străini sau organizații de peste hotare; - Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (B2-C1); - Studii sau stagii peste hotare reprezintă un avantaj; ????CV-ul poate fi expediat la poșta electronică: centru.chisinau@gmail.com. *** ???? Кишинев достоин звания Молодежной столицы Европы! European Youth Forum начал прием заявок для получения звания МОЛОДЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ ЕВРОПЫ 2026! В связи с этим Муниципальный молодежный центр Кишинева ищет координатора, ответственного за разработку документов для получения звания КИШИНЕВ - МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ 2026! Процедура подачи заявки на конкурс состоит из 3-х этапов: ➡️ I этап (подача заявки на участие, первоначальный план, а также презентация мотивации столицы для участия в конкурсе). ➡️ II этап (детальная реализация первоначального плана и его пополнение молодежными мероприятиями, а также общая концепция, предложенная для конкурса «Кишинев - Молодежная столица Европы 2026»). ➡️ III этап (проработка итогового пакета документов путем его заполнения рекомендациями жюри Европейского молодежного форума, включая обобщение и окончательную программную концепцию). ???? Критерии отбора координатора: - опыт работы с молодежью; - опыт работы в управлении местными, национальными или международными проектами; - опыт работы в разработке проектных/грантовых предложений; - опыт сотрудничества с зарубежными специалистами или организациями; - знание английского языка на продвинутом уровне (В2-С1); - учеба или стажировка за границей являются преимуществом. ???? Резюме можно отправить на почту: centru.chisinau@gmail.com.