Comisia de concurs pentru promovarea funcției vacante

Comisia de concurs pentru promovarea funcției vacante

PRETURA SECTORULUI BUIUCANI

COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA 

FUNCŢIEI VACANTE

 

 

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiilor publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din11 martie2009, pentru susținerea probei scrise pentru ocupareafuncţiei vacante de  specialist superior în secția asistențăjuridică au fost admiși următorii candidați:

 

1. Bîrliba Vera;

2. Zagorodnîi Ștefan;

3. Zglavoc Daniela. 

 

 

Pentru susținerea probei scrise pentru ocupareafuncției vacante  de specialist superior în secțiaadministrația publică locală au fost admiși următoriicandidați:  

 

1.Belinschi Ala;

2. Locoman Lucia;

3.Tomanencu Maria. 

 

 

           Proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice  vacante de specialist superior în secția asistență juridică,specialist  superior în secția administrație publică localăse va desfășura la data de  13 mai 2021, ora 13-30, biroul 304,

etajul III, ( str. Mihai Viteazul, 2).

 

 

Secretar al  Comisiei de concurs

                                                                                     Ana Dimitraș