Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport

Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport

 

            Direcția educație, tineret și sport sectorul Buiucani reprezintă o structură specializată de conducere, care se subordonează Direcției Generale  Educație, Tineret și Sport.

          Direcția este organizată şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (modificată prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19), Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative (Cu modificările introduse prin Legea Nr. 71 din 12.04.2015), altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor/hotărîrilor Consiliului mun. Chișinău, dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza Regulamentului propriu de funcționare.
Direcția are statut de persoană juridică și gestionează  mijiloace financiare bugetare și extrabugetare.

           Misiunea Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani

           În conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, în scopul realizării politicilor educaționale, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani și-a axat activitatea spre realizarea următoarelor obiective:

  1. Modernizarea sistemului educational din sectorul Buiucani, în scopul asigurării unei dezvoltări umane durabile prin asigurarea accesului echitabil la studii de calitate la toate nivelele de învățămînt pentru toți copiii, inclusiv cei din familiile vulnerabile, cei cu cerințe educaționale speciale, reprezentanții minorităților entice;

  2. Asigurarea unei educații preșcolare, primare și secundare de calitate pentru toți copiii prin dezvoltarea unor școli prietenoase copilului și extinderea practicilor educației inclusive;

  3. Utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale și a resurselor financiare alocate sistemului educational și ameliorarea calității instruirii;

  4. Implicarea tuturor factorilor de decizie în soluționarea problemelor de învățămînt, devoltarea învățămîntului din sector;

  5. Implementarea consecventă a inovațiilor educaționale pentru optimizarea procesului educational;

  6. Valorificarea perspectivelor de dezvoltare a sistemului educational în raport cu resursele umane și fianciare disponibile.

În prezent, Direcția Educație, Tineret și Sport Buiucani are în subordonare 31 de instituții, dintre care 7 instituții, localizate în suburbii, funcționează autonom.

 

 

 

Nr Instituția de învățământ Adresa web Date de contact
 

Direcţia educaţie, tineret şi sport sectorul Buiucani

str. I. Creangă, 4/2

https://buiucanidets.md/

022 21 03 35

dets_buiucani@list.ru

 

Instituții de educație timpurie

1

Instituția de educație timpurie nr.16

or. Chișinău, str. M. Cibotaru, 26

 http://gradinita16.educ.md/

022 22 11 36

buiucani.gradi16@gmail.com

2

Instituția de educație timpurie nr.20

or. Chișinău, str. V. Lupu, 21

http://gradinita20.educ.md/

022 71 52 87

buiucani.gradi20@gmail.com

3

Instituția de educație timpurie nr.26

or. Chișinău, str. Nicolae H. Costin, 46

 http://gradinita26.educ.md/

022 74 89 20

gradinita.buiucani.26@gmail.com

4

Instituția de educație timpurie nr.34

or. Chișinău, str. Calea Ieşilor, 25/2

 http://gradinita34.educ.md/

022 74 75 25

buiucani.gradi34@gmail.com

5

Instituția de educație timpurie nr.52

or. Chișinău, str. Drumul Crucii, 99/1

 http://gradinita52.educ.md/

022 59 78 66

buiucani.gradi52@gmail.com

6

Instituția de educație timpurie nr.54

or. Chișinău, str. I. Creangă, 4A

http://gradinita54.educ.md/

022 74 33 20

buiucani.gradi54@gmail.com

7

Instituția de educație timpurie nr.62

or. Chișinău, str. Ion și Doina Aldea-Teodorovici, 8/2

 http://gradinita62.educ.md/

022 74 47 03

buiucani.gradi62@gmail.com

8

Instituția de educație timpurie nr.63

or. Chișinău, str. Columna, 142

http://gradinita63.educ.md/

022 29 26 32

buiucani.gradi63@gmail.com

9

Instituția de educație timpurie nr.75

or. Chișinău, str. Lisabona, 8

 http://gradinita75.educ.md/

022 74 57 27

buiucani.gradi75@gmail.com

10

Instituția de educație timpurie nr.85

or. Chișinău, str. Muzicescu, 2A

 http://gradinita85.educ.md/

022 74 36 70

buiucani.gradi85@gmail.com

11

Instituția de educație timpurie nr.87

or. Chișinău, str. I. Creangă, 62/2

 http://gradinita87.educ.md/

022 74 49 05

buiucani.gradi87@gmail.com

12

Instituția de educație timpurie nr.110

or. Chișinău, str. I. Creangă, 14 a

 http://gradinita110.educ.md/

022 74 28 20

buiucani.gradi110@gmail.com

13

Instituția de educație timpurie nr.113

or. Chișinău, str. I. Creangă, 57

http://gradinita113.educ.md/

022 74 25 92

buiucani.gradi113@gmail.com

14

Instituția de educație timpurie nr.116

or. Chișinău, str. Paris, 34

 http://gradinita116.educ.md/

022 51 19 25

buiucani.gradi116@gmail.com

15

Instituția de educație timpurie nr.119

or. Chișinău, str. I. Pelivan, 22

http://gradinita119.educ.md/

022 74 54 49

buiucani.gradi119@gmail.com

16

Instituția de educație timpurie nr.143

or. Chișinău, str. A. Marinescu, 15

 http://gradinita143.educ.md/

022 74 64 25

buiucani.gradi143@gmail.com

17

Instituția de educație timpurie nr.145

or. Chișinău, str.Gh.Tofan, 2

http://gr145.buiucanidets.md

022 58 08 84

buiucani.gradi145@gmail.com

18

Instituția de educație timpurie nr.157

or. Chișinău, str. Cornului, 3

 http://gradinita157.educ.md/

022 74 79 97

buiucani.gradi157@gmail.com

19

Instituția de educație timpurie nr.158

or. Chișinău, str. Nicolae Costin, 59/2

 http://gradinita158.educ.md/

022 51 12 68

buiucani.gradi158@gmail.com

20

Instituția de educație timpurie nr.164

or. Chișinău, str. Nicolae H. Costin, 63/7

 http://gradinita164.educ.md/

022 51 82 54

buiucani.gradi164@gmail.com

21

Instituția de educație timpurie nr.166

or. Chișinău, str. Nicolae H. Costin, 63/3

http://gr166.buiucanidets.md

022 51 12 55

buiucani.gradi166@gmail.com

22

Instituția de educație timpurie nr.183

or. Chișinău, str. L. Deleanu, 1/1

 http://gradinita183.educ.md/

022 51 67 85

buiucani.gradi183@gmail.com

23

Instituția de educație timpurie nr.185

or. Chișinău, str. Alba-Iulia, 202/3

 http://gradinita185.educ.md/

022 51 56 82

buiucani.gradi185@gmail.com

24

Instituția de educație timpurie nr.186

or. Chișinău, str. L:Deleanu, 11/2

 http://gradinita186.educ.md/

022 51 58 91

buiucani.gradi186@gmail.com

25

Instituția de educație timpurie nr.215

or. Chișinău, str. 31 august 1989, 94

 http://gradinita215.educ.md/

022 23 56 13

buiucani.gradi215@gmail.com

26

Instituția de educație timpurie nr. 2

or. Durleşti, str. Cartuşa, 50

 

 022 58 33 68

buiucani.gradi2tru@gmail.com

27

Instituția de educație timpurie nr. 3

or. Durleşti, str. Caucazului, 51

 

022 58 42 47

buiucani.gradi3@gmail.com

28

Instituția de educație timpurie nr. 201

or. Durleşti, str. Nicolai Gribov, 12

 

 022 58 52 63

buiucani.gradi201d@gmail.com

29

Instituția de educație timpurie nr. 193

or. Vatra, str. M. Eminescu, 31

 

022 61 55 05

buiucani.gradi193v@gmail.com

30

Instituția de educație timpurie nr. 1

com. Truşeni, str. A. Mateevici, 1

 

022 59 02 21

buiucani.gradi1tru@gmail.com

31

Instituția de educație timpurie nr. 2

com. Truşeni, str. Precup, 12

 

 022 59 09 56

buiucani.gradi2d@gmail.com

32

Instituția de educație timpurie nr. 203

sat. Ghidighici, str. A. Mateevici, 16B

 

 022 71 01 33

buiucani.gradi203gh@gmail.com

33

Școala primară-grădiniță nr. 91 ”A. Ursu”

or. Chișinău, Str. Calea Ieșilor, 57

spau.buiucanidets.md

 022 74 94 66

antoninursu91@gmail.com

 

Gimnazii și licee

1

Gimnaziul nr.86

or. Chișinău, Str. V. Lupu, 14

g86.buiucanidets.md

022 74 93 21

gimnaziul86@gmail.com

2

Școala primară „Prometeu- Junior”

or. Chișinău, str. A. Șciusev, 117

  022 24 40 30
3

Liceul Teoretic „I.S. Neciui-Leviţchi”

or. Chișinău, Str. I. Pelivan, 24

http://ltlevitchi.educ.md/

022 74 45 22

levitschi1@gmail.com

4

Liceul Teoretic „N. V. Gogol”

or. Chișinău, str. Șciusev, 90

http://ltgogol.educ.md/

022 23 87 42

lyceum.gogol@mail.ru

5

Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”

or. Chișinău, str. A. Corobceanu, 16

https://liceul-teoretic-vasile-vasilache.business.site/ 022 23 54 94
6

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

or. Chișinău, str. N. Costin, 63A

http://liceul-ghibu.com/

022 51 97 79

onisiforghibu2000@gmail.com

7

Liceul Teoretic „Spiru Haret”

or. Chișinău, str. M. Cibotari, 53

http://www.spiruharet.md/

022 22 13 97

info@spiruharet.md

8

Liceul Teoretic „Principesa N. Dadiani”

or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 21

https://nataliadadiani.wixsite.com/natalia-dadiani

022 74 29 18

ipltnataliadadiani@gmail.com

9

Liceul Teoretic „Dante Alighieri”

or. Chișinău, str. I. Creangă, 80

 

022 74 25 88

alighieri.lyceum@gmail.com

10

Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”

or. Chișinău, str. L. Deleanu, 5/4

http://www.liviudeleanu.com/

022 51 63 73

ldeleanu@gmail.com

11

Liceul Teoretic „Petru Rareș”

or. Chișinău, str. N. Costin, 63

 

022 51 84 53

petrurares03@gmail.com

12

Liceul Teoretic „Prometeu-prim”

or. Chișinău, str. N. Iorga, 2

http://prometeu.md/

022 23 86 43

info@prometeu.md

13

Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

or. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 33

http://www.liceu-eliade.md/ro/

022 23 39 36

ltmirceaeliade@gmail.com

14

LIceul Teoretic „Orizont”

or. Chișinău, str. I. Pelivan,13A

http://buiucani.orizont.org

022 75 15 51

orizontbuicani@gmail.com

15

Liceul Teoretic „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”

or. Chișinău, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, 13

 

022 74 57 22

liceulteodorovici59@mail.ru

16

Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”

or. Chișinău, str. P. Movila, 20

https://puskin.md/

022 21 05 56

liceulteoreticpuskin@gmail.com

17

Liceul Teoretic „Antioh Cantemir”

or. Chișinău, str. T. Ciorba, 5

 

022 23 70 97

antiohcantemir@gmail.com

18

Liceul Teoretic Moldo-Finlandez

or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 59

https://www.moldofinlandez.md/

022 74 54 34

info@moldofinlandez.md

19

Liceul Teoretic „Anton Cehov”

or. Chișinău, str. Alba-Iulia, 200/2

 

022 51 71 36

valentinaberdan@gmail.com

20

Liceul Teoretic „Evrica”

or. Chișinău, str. Calea Ieșilor 19/2

https://evrica.md/

022 24 12 09

evrica.md@mail.ru

21

Liceul Teoretic „Columna”

or. Chișinău, str. Alba-Iulia, 5/2

http://www.columna.org.md/

022 74 28 52

info@columna.org.md

22

Liceul Teoretic European

or. Chișinău, str. G. Iablocikin, 2/1

https://usem.md/md/bine-ati-venit-la-pagina-liceului-teoretic-european

022 50 91 31

liceul.european@yahoo.com

23

Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”

or. Chișinău, str. I. Pelivan, 30/2

 

022 74 55 92

ltprmarinciuc@gmail.com

24

Liceul Internat Municipal cu profil Sportiv

or. Chișinău, str. Alba-Iulia, 200/2

 

022 58 18 91

limsp@mail.ru

25

Liceul Teoretic „Orizont”

or. Durlești, str. Dimo, 22

https://orizont.org/en/

022 58 41 04

info@orizont.org

26

Liceul Teoretic „Hyperion”

or. Durlești, str. Cartușa, 3

http://lthyperion.educ.md/

022 58 44 76

lthyperion@mail.ru

27

Gimnaziul nr 64

or. Durlești, str. N. Gribov, 10

 

022 58 56 03

ltdurlesti@mail.ru

28

Gimnaziul nr 51 ”Gheorghe Malarciuc”

or. Vatra, str. Frunze, 1

 

022 61 52 64

gimnaziulnr51@gmail.com

29

Liceul Teoretic Trușeni

com. Trușeni, str. G. Madan, 60

 

022 59 04 56

scoala_truseni@chisinauedu.md

30

Gimnaziul nr 99 „Gh.V.Madan”

com. Trușeni, str. Ștefan cel Mare, 1

 

022 59 03 32

gimnaziul.99@gmail.com

31

Gimnaziul nr 65

s. Condrița, str. Ștefan cel Mare, 1

 

022 79 78 80

gimnaziul65@gmail.com

32

Gimnaziul nr 79 „Ion T. Costin”

s. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, 71

 

022 71 02 51

scoala_79@chisinauedu.md

 

Școli profesionale 

1

Școala Profesională nr. 2

or. Chișinău, str. I. Creangă, 59

https://sp2chisinau.md/

022 74 29 03

sp2chisinau@gmail.com

2

Școala Profesională nr. 6

or. Chișinău, str. Alba-Iulia, 75/7

https://www.sp6.md/

022 51 40 30

sp6_chisinau@mail.ru

3

Școla Profesională nr 9

or. Chișinău, str. I. Pelivan, 30

https://www.sp9.md/

022 75 05 18

administratie@sp9.md

4

Centrul de Excelență și Industria Ușoară

or. Chișinău, str. N. Costin, 55

http://www.ceiu.md/

022 74 29 86

centruexcelentaiu@yahoo.com 

 

Universități

1

Universitatea de Stat din Moldova

or. Chișinău, str. A. Mateevici, 60 

http://usm.md/

022 24 48 10

usm@usm.md

2

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițeanu” din Republica Moldova

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165

https://usmf.md/

022 20 57 01

contact@usmf.md

3

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

or. Chișinău, str. Ion Creangă, 1

https://www.upsc.md/

022 35 84 15

creangaups@yahoo.com

4

Universitatea Tehnică din Moldova

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 168

https://utm.md/

022 23 78 61

secretariat@adm.utm.md

5

Universitatea de Stat din Tiraspol

or. Chișinău, str. G. Iablocikin, 5

https://ust.md/

022 75 49 24

contact@ust.md

6

Universitatea „Persoectiva-INT”

or. Chișinău, str. Alba-Iulia, 75

https://perspectiva.md/ro/index.php

022 98 38 58

university@perspectiva.md 

7

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200

https://uspee.md/

022 74 94 86

 uspeeconstantinstere@yahoo.com

8

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

or. Chișinău, str. A. Mateevici, 111

http://amtap.md/

022 24 02 13

amtap.anticamera@gmail.com