Dispoziția nr. 29 - d din 22.04.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestării cultural-artistice dedicate Zilei profesionale a lucrătorului din ramura gospodăriei locuințe și deservire comunală.

Dispoziția nr. 29 - d din 22.04.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestării cultural-artistice dedicate Zilei profesionale a lucrătorului din ramura gospodăriei locuințe și deservire comunală.