Dispoziția nr. 38 - d din 25.05.2022 Cu privire la desfășurarea unui iarmaroc de weekend a meșterilor populari la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 103.

Dispoziția nr. 38 - d din 25.05.2022 Cu privire la desfășurarea unui iarmaroc de weekend a meșterilor populari la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 103.