Dispoziția nr. 48 - d din 13.06.2022 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspăndirii buruienii ambrozia.

Dispoziția nr. 48 - d din 13.06.2022 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspăndirii buruienii ambrozia.