Dispoziția nr. 88 - d din 26.09.2022 Cu privire la desfășurarea unui tîrg de zi a produselor agricole autohtone și de artizanat la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 2022.

Dispoziția nr. 88 - d din 26.09.2022 Cu privire la desfășurarea unui tîrg de zi a produselor agricole autohtone și de artizanat la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 2022.