Dispoziția nr. 90 - d din 28.09.2022 Cu privire la desfășurarea unui tîrg de weekend a meșterilor populari și producătorilor autohtoni la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 103.

Dispoziția nr. 90 - d din 28.09.2022 Cu privire la desfășurarea unui tîrg de weekend a meșterilor populari și producătorilor autohtoni la bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 103.