Dispoziția nr.89 - d din 26.09.2022 Cu privire la evacuarea materialelor de construcții amplasate neautorizat pe str. Nicolae H. Costin, colț cu strada Paris, pe teren ce aparține domeniului public al municipiului Chișinău.

Dispoziția nr.89 - d din 26.09.2022 Cu privire la evacuarea materialelor de construcții amplasate neautorizat pe str. Nicolae H. Costin, colț cu strada Paris,  pe teren ce aparține domeniului public al municipiului Chișinău.