Dispoziție nr 127-d din 05.04.2021 cu privire Ia demontarea gheretei din str. Liviu Deleanu, 3/6, care este amplasată neautorizat, pe teren ce aparţine domeniului public/privat al mun. Chişinău

Dispoziție nr 127-d din 05.04.2021 cu privire Ia demontarea gheretei din str. Liviu Deleanu, 3/6, care este amplasată neautorizat, pe teren ce aparţine domeniului public/privat al mun. Chişinău

Dispoziție nr 127-d din 05.04.2021 cu privire Ia demontarea gheretei din str. Liviu Deleanu, 3/6, care este amplasată neautorizat, pe teren ce aparţine domeniului public/privat al mun. Chişinău