Districte de școlarizare conform vizei de reședință în instituții de învățămînt a sectorului Buiucani

Districte de școlarizare conform vizei de reședință în instituții de învățămînt a sectorului Buiucani
Sursa: diez.md

Şcoala Primară-Grădiniţă „Antonin Ursu”, str. Calea Ieșilor, 57/2

 • str. Calea Ieşilor 41-73
 • Str. Drumul Crucii 71-299, 66-300
 • Str. Ţărînei 62-300, 57-299
 • Str. Bariera Sculeni 2-300
 • Str. Călăraşi 50-300, 49-299
 • Str. Torino
 • Str. Milano 58-300, 5-299
 • Str. I. Pruncul
 • Str. Ghidighici
 • Str-la Călăraşi
 • Str. Golia

Gimnaziul nr. 86, str. V. Lupu, 14

 • Str. Vasile Lupu 2-28, 1-299
 • Str. G. Alexandrescu
 • Str. Şt. Neaga 1-57, 2-56
 • Str. E. Coca 1-41, 2-22
 • Str. Buiucani
 • Str. M. Lătăreţu
 • Str. Piotr Ceaicovschi
 • Str. T. Ciobanu
 • Str. Primăverii
 • Str. Maria Tănase
 • Str. Barbu Lăutaru
 • Str. George Enescu
 • Str. Ciprian Porumbescu
 • Str. Ioana Radu 2-22, 1-299
 • Str. Ion Creangă 9-35
 • Str. Ghioceilor
 • Str. Dragomirna
 • Str. Toamnei
 • Str. Codreanu
 • Str. Cornului
 • Str. Belinschi 2-38, 1-21
 • Str. Vovinţeni
 • Str. Roşiorilor
 • Str. Drumul Taberei
 • Str. Bisericii
 • Str. Izvoarelor
 • Str. Voevozilor
 • Str. Toporaşilor
 • Str. Grîului
 • Str. Schitului
 • Str. Durleşti
 • Str. Rarişte
 • Str. Humuleşti

Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandr Pușkin", str. P. Movila, 20

 • Str. Petru Movilă, 39-41, pare toate
 • Str. Mitropolit Dosoftei 85-99, 100-134
 • Str. Serghei Lazo 7-19, 36-48
 • Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt 148-182, 103-133
 • Str. Toma Ciorbă 32-42
 • Str. Tricolorului
 • Str. Teatrului
 • Str. Bănulescu Bodoni 41-47
 • Str. Maria Cibotari 39-61, 20-30
 • Str. 31 august 1989 96, 98, 137-145
 • Str. Bucureşti 106-148
 • Str. A. Coropceanu 2-300, 13-19
 • Str. Columna 121-161

Instituția Publică Liceul Teoretic „ Liviu Deleanu”, str. L. Deleanu, 5/4

 • Str. Alba-Iulia 75/10, 75/17, 75/18, 75/11, 75/21, 75/5, 77, 77A,77/2, 77/5, 77/6, 77/7,77/15, 77/17, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 83/2, 85/2, 87/1, 87, 87/2, 89, 89/2, 89/3, 89/4, 91, 91/1, 93, 93/2, 95, 97, 97/1, 97/2, 101, 105, 113, 113/3, 113/5, 115, 196-206/1
 • Str. Balcani 2- 8
 • Str. L. Deleanu 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • Str. Muşatinilor
 • Str. Basarabilor
 • Str. Ion Buzdugan
 • Str. Angela Păduraru
 • Str-la Angela Păduraru
 • Satul Dumbrava din com Truşeni
 • Str. Drumul Vilelor
 • Str. M. Sadoveanu
 • Str. Mihai Boț
 • Str. La Răscruce
 • Str. Ioan Botezătorul
 • Str. Sf. Gheorghe
 • Str. Buiucani

Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, 13

 • Str. Buiucani
 • Str. E. Coca
 • Str. Nicolae Costin 1-55, 2-46
 • Str. M. Lătăreţu
 • Str. Barbu Lăutaru
 • Str. V. Belinschi toată
 • Str. Ciprian Porumbescu
 • Str. Piotr Ceaicovschi
 • Str. Primăverii
 • Str. George Enescu
 • Str. Ioana Radu
 • Str. T. Ciobanu
 • Str. Şt. Neaga
 • Str. Ion Creangă 2-80, 9-47, inclusiv 49/3,
 • Str. Serghei Rahmaninov
 • Str. Ion Neculce
 • Str. Ion Aldea Teodorovici
 • Str. A. Donici
 • Str. Muzicescu
 • Str. D. Caraciobanu
 • Str. Lisabona
 • Str. P. Ştefănucă
 • Str. I. Livescu
 • Str. D. Timonu
 • Str. Alba Iulia 2-166
 • Str. Ion Luca Caragiale 1-28
 • Str. Vasile Coroban 1-17, 2-20
 • Str. Paris 1-43, 2-34, 34/2
 • Str. G. Călinescu
 • Str. N. Bălcescu 1-11, 2-16
 • Str. Suceava 110-152 pare și impare
 • Str. V. Stroescu
 • Str. Ion Pelivan 2-24, 1-15
 • Str. V. Pogor
 • Str. A. Xenopol 2-16, 1-19
 • Str. Ion Calimachi 1-15, 2-14
 • Str. Virtuţii
 • Str. Vişinilor
 • Str. Sălcuţa
 • Str. Topîrceanu
 • Str. Calea Ieşilor 1-11
 • Str. Maria Tănase
 • Str. Piaţa Unirii Principatelor 1, 3
 • Str. Vasile Lupu 4-14

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 33

 • Str. Columna 105-131, 86-128
 • Str. Gh. Coşbuc 1, 3 3a, 7
 • Str. Alexandru Cel Bun 47-109, 64-98
 • Str. Puşkin 11-43, 42-52
 • Str. Cosmonauţilor
 • Str. Bănulescu Bodoni, 19-57, 12-28/1, 28/2
 • Str. MItropolit Dosoftei 100, 100/5, 102, 106, 110, 13
 • Str. MItropolit Varlaam 84-90
 • Str. București 66-86, 71-93
 • Str. Tricolorului
 • Str. Teatrului
 • Str. A. Şciusev 64-90
 • Bd. Grigore Vieru 6-10, 3-11
 • Str. Eugen Doga
 • Str. Ierusalim
 • Str. Ștefan cel Mare 148
 • Str. Anton Pann 1-11, 2-4
 • Str. Vlaicu Pîrcalab 69-77, 70, 72
 • Str. Mihai Eminescu 57- 63
 • Str. 31 August 1989, 78, 115-127
 • Str. Constantin Tănase

Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, str. N. Costin, 63A

 • Str. Alba-Iulia 168-194/3, 75, 75/1, 75/2, 75/2a, 75/3, 75/8, 75/20, 75/21, 75/22, 77/14, 77/15, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/4
 • Str. Onisifor Ghibu 4, 7, 7/1, 7/2, 7/3.
 • Str. I. Calimachi 16-300, 17-299
 • Str. Alexandru Xenopol 21-299, 18-300
 • Str. Vasile Coroban 34-300, 43-299
 • Str. Liviu Deleanu 2, 4
 • Str. Suceava 155-300
 • Str. Suceviţa 20, 22/1, 22/2, 22/3, 28-32, 34/2

Instituția Publică Liceul Teoretic „Petru Rareş”, str. N. Costin, 61/6

 • Str. Onisifor Ghibu 1, 1/1, 2, 2/2, 2/3, 3, 5
 • Str. Vasile Coroban 19-41, 18-32
 • Str. Nicolae Bălcescu 18-32, 13-23
 • Str. Suceava 154-300
 • Str. Nicolae Costin 57- 65/3
 • Str. Suceviţa 16, 18, 18/1, 11, 13, 15

Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, str. Calea Ieșilor, 21

 • Calea Ieşilor 13-39, 8-16/3, 16/6
 • Str. Drumul Crucii 1-69, 2-64
 • Str. Ţărînii 2-60, 1-55
 • Str. Bariera Sculeni 1-299
 • Str. 27 Martie 1918
 • Str. Truşeni
 • Str. Mesager
 • Str. Călăraşi 2-48, 1-47
 • Str. Milano 2-56, 1, 3
 • Str. Trei Crai
 • Str. Florile Dalbe
 • Str. Ion Neculce 1-199

Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”, str. A. Corobceanu, 16

 • Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt 115-159, 166-192B
 • Str. M. Dosoftei 112 -142, 85-103
 • Str. S. Lazo 4-46, 3-17
 • Str. Columna 133-195
 • Str. P. Movilă
 • Str. 31 August 1989 80-300, 129-299
 • Str. A. Corobceanu
 • Str. Sfatul Ţării (de la Str. Columna până la Str. Alexei Mateevici)
 • Str. Şciusev 92-108, 63-149
 • Str. M. Kogălniceanu 58-92, 67-93
 • Str. Calea Ieşilor 1-15
 • Str. C. Stere
 • Str. Prunului
 • Str. Plămădeală
 • Str. G. Iablocichin
 • Str. A. Lăpuşneanu
 • Str. Bucuriei
 • Str. A. Mateevici 62-86, 71-119
 • Str. M. Viteazul 1, 2
 • Str. T. Ciorba
 • Str. Zăvoiului
 • Str. Caişilor
 • Str. H. Coandă
 • Str. Cantonului
 • Str. A. Pușkin 1-9,
 • Str. Maria Cebotari
 • Str. Nicolae Iorga 4-16/9, 1-9
 • Str. Bănulescu Bodoni -1-17, 2-10
 • Str. București 88-108, 101-117

Liceul Teoretic "Antioh Cantemir", str. T. Ciorbă, 5

 • Str. Calea Ieşilor
 • Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 190-202, 135-199
 • Str. Drumul Crucii
 • Str. Trei Crai
 • Str. Sireţului
 • Str. Ţărînei
 • Str. Milano
 • Str. Călăraşi
 • Str. 27 Martie 1918
 • Str. Truşeni
 • Str. Mesager
 • Str. Torino
 • Str. Golia
 • Str-la Călăraşi
 • Str. Bariera Sculeni
 • Str. A. Lăpuşneanu
 • Str. M. Viteazul
 • Str. Ion Creangă 2-20
 • Str. Coca 24-30
 • Str. Ştefănucă
 • Str. Prunului
 • Str. Iablocichin
 • Str. Bucuriei
 • Str. 31 august 1989, 147-301, 100-300
 • Str. Toma Ciorba 2-26, 1-45
 • Str. Cantonului 6-72
 • Str. Lazo 1-5
 • Str. A. Plămădeală
 • Str. Constantin Stere
 • Str. Alexei Mateevici 113-119
 • Str. M. Kogălniceanu 90, 92
 • Str. Şciusev 11-106
 • Str. Bucureşti 117, 119
 • Str. Mitropolit Petru Movilă 1-29
 • Str. Mitropolit Dosoftei 136-300
 • Str. Columna 162-190, 169-301
 • Str. H. Coandă
 • Str. Caişilor
 • Str. Zăvoiului
 • Str. Ion Neculce 1-5
 • Str. Ghidighici

Liceul Teoretic "Anton Cehov", str. Alba-Iulia, 200/2

 • Str. Onisifor Ghibu 2-4
 • Str. Codrilor 8, 10, 10/1, 10/2
 • Şos. Balcani 2-8
 • Str. L. Deleanu
 • Str. Alba-Iulia 184-206/1, 75-115
 • Str. A. Păduraru
 • Str-la A. Păduraru
 • Str. Muşatinilor
 • Str. Ion Buzdugam
 • Str. Basarabilor
 • Satul Dumbrava din com. Truşeni
 • Str. Drumul Vilelor
 • Str. M. Sadoveanu
 • Str. Mihai Boț
 • Str. La Răscruce
 • Str. Ioan Botezătorul
 • Str. Sf. Gheorghe
 • Str. Buiucani

Liceul Teoretic "I. S. Neciui Leviţki", str. I. Pelivan, 24

 • Str. Vişinilor
 • Str. Sălcuţa
 • Str. I. L. Caragiale
 • Str. V. Coroban
 • Str. N. Costin 1-57, 2-46
 • Str. Paris
 • Str. I. Callimachi
 • Str. A. Xenopol
 • Str. N. Bălcescu
 • Str. Alba-Iulia 2-182, 1-73
 • Str. Suceviţa
 • Str. Ion Creangă 39-67, 22-până la capăt
 • Str. Ion Pelivan
 • Str. S. Rahmaninov
 • Str. I. Neculce 10-200, 7-199
 • Str. A. Donici
 • Str. Gavriil Muzicescu
 • Str. George Călinescu
 • Str. V. Belinschi 59-101 impare, 40-până la sfârșit
 • Str. Suceava
 • Str. Ion Aldea Teodorovici
 • Str. O. Ghibu 1-9
 • Str. V. Stroescu
 • Str. Virtuţii
 • Stradelele: Vişinilor, Coroban, V. Pogor
 • Str. A. L. Marinescu
 • Str. Gheorghe Tofan
 • Str. Floreşti
 • Str. Lipcani
 • Piaţa Unirii Principatelor 1-3
 • Str. Brîncoveanu
 • Str. Bacău
 • Str. S. Cujbă
 • Str. Spicului
 • Str. Dacilor
 • Str. Șetfan Neaga 58-300, 63-299
 • Str. Ion Livescu
 • Str. Lisabona
 • Str. Dumitru Caraciobanu
 • Str. D. Timonu
 • Str. Topîrceanu
 • Str. Ştefan Luchian
 • Str. Vasile Lupu 30-300
 • Str. Eugeniu Coca 45-57
 • Str. Iona Radu 24, 26

Liceul Teoretic cu Profil Real „Mihai Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2

 • Str. On. Ghibu 9/1, 9/2, 9/3, 11/2, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 36/3, 36/4
 • Str. Ion Creangă 80-84, 49-61
 • Str. Ion Pelivan 17/1, 17/2 , 17/3
 • Str. Floreşti
 • Str. A. Marinescu
 • Str. Murelor
 • Str. I. L. Caragiale 29-34
 • Str. Suceviţa 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 38/1, 38/2, 27-39
 • Str. I. Pelivan 28-36
 • Str. Lipcani
 • Str. Bacău
 • Str. Paris 45-53/3, 34-40/3
 • Str. Perilor
 • Str. Alba-Iulia 7-23, 23/1
 • Str. Gh. Tofan
 • Str. Junimii
 • Str. M. Viteazul
 • Str. Tudor Vladimirescu 18-60
 • Str. Dacilor
 • Str-la Dacilor
 • Str. Murilor

Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, str. I. Creangă, 80

 • Str. Alba Iulia 1-5
 • Str. Drumul Taberei
 • Str. Bisericii
 • Str. Schitului
 • Str. Grîului
 • Str. Dragomirna
 • Str. Toamnei
 • Str. Codreanu
 • Str. Cornului
 • Str. Roşiorilor
 • Str. Ghioceilor
 • Str. Porumbrele
 • Str. Voevozilor
 • Str. Toporaşilor
 • Str. Vasile Lupu 28-52, 25-107
 • Str. Rarişte
 • Str. Durleşti
 • Str. Humuleşti
 • Str. Alexandrescu G
 • Str. Codreanu G
 • Str. Constituţiei
 • Str. Vovinţeni
 • str. Aluniș

Liceul Teoretic „Nicolai Gogol", str. A. Șciusev, 90

 • Str. Sfatul Ţării 1-33, 2-18
 • Str. Serghei Lazo 2-34
 • Str. Alexandru Puşkin 1-21
 • Str. Maria Cibotaru 1-37, 2-18
 • Str. Bănulescu Bodoni 1-35, 2-16
 • Str. 31 August 1989, 78-82, 115-135
 • Str. I. Corobceanu 1-11
 • Str. Bucureşti 66-90, 69-111
 • Str. A. Şciusev 66-104, 65-109
 • Str. M. Kogălniceanu 58-92, 67-93
 • Str. Alexei Mateevici 60-84, 77-115
 • Str. N. Iorga
 • Str. Columna 121-195, 172-182

Liceul internat municipal cu profil sportiv, str. Alba-Iulia 200/2

 • f/d

Gimnaziul "Durlești", or. Durlești, str. N. Gribov, 10

 • Str. Tudor Vladimirescu 1-59, 1-46, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 62, 71-199
 • Str. Hîrtoapelor
 • Str. Cişmelelor 1-53, 2-54
 • Str. Mihai Sadoveanu 2-96, 1-95
 • Str. 27 August 1-99
 • Str. Livezilor 1-70,
 • Str. Gribov 2-32, 1-45, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3
 • Str. Eminescu 1-40
 • Str. Păcii 1-27
 • Str. Florilor 1-35
 • Str. Vasile Alexandri
 • Str. Viilor
 • Str. Burebista
 • Str. Şoimilor
 • Str. Marinescu
 • Str. Boris Glavan
 • Str. C. Brîncoveanu
 • Str. Chimiştilor
 • Str. Hotinului
 • Str. Timişoara
 • Str. Sfîntul Gheorghe
 • Str. Ştefan Vodă 2-76, 1-99
 • Str. H. Tobultoc
 • Str-lele Vovinteni I, II, III
 • Str. Renaşterii
 • Str-la Renaşterii
 • Str. Teiului
 • Str. Stejarului
 • Str. Dumbrăvii
 • IPL „Dumbrava”
 • Str. Decebal
 • Str. Podgorenilor
 • Str. Sf. Andrei
 • Str. Codrilor
 • Str. Valea Babei
 • Str. Calea Unirii
 • Str. Rezistenţei
 • Str-la Cişmelelor
 • Str-la N. Gribov
 • Str-la Livezilor I, II
 • Str-la Ştefan Vodă I, II.
 • Str. Toma Alimoş
 • Str. Cibotaru
 • Str. Nicolae Sulac
 • Str. Dealul Morilor
 • Str-la Rezistenţei
 • Str. George Coșbuc
 • Str. Junimii
 • Str. Dacilor  

Instituția Publică Liceul Teoretic „Hyperion”, or. Durlești, str. Cartușa, 3

 • Str. Testemițeanu
 • Str. Gr. Ureche
 • Str. Gribov 34-300, 47-299
 • Str. Iași
 • Str. P. Rareș
 • Str. M. Costin
 • Str. Căpriana
 • Str. Fățărilor
 • Str. V. Lupu
 • Str. I. Soltîs
 • Str. Dimo
 • Str. D. Cantemir
 • Str. I. Creangă
 • Str. M. Sadoveanu 97-299, 98-300
 • Str. 27 August 50-300, 101-299
 • Str. Caucazului
 • Str. G. Muzicescu
 • Str. Mitr. Dosoftei
 • Str. A. Donici
 • Str. Viilor
 • Str. P. Movilă
 • Str. Rediul-Mare
 • Str. Rediul-Mic
 • Str. Izvoarelor
 • Str. N. Milescu-Spătarul
 • Str. Gh. Asachi
 • Str. A. Mateevici
 • Str. Alexandru cel Bun
 • Str. Livezilor 49-299, 72-300
 • Str. L. Damian
 • Str. Ștefan Vodă 78-300, 101-299
 • Str. M. Eminescu 42-300
 • Str. Păcii 29-300
 • Str. Podgorenilor
 • Str. Decebal
 • Str. Răzeșilor
 • Str. Ruhuleanca
 • Str. Atelierelor
 • Str. Cantinei
 • Str. Plopilor
 • Str. Budăi
 • Str. Slavira
 • Str. Tineretului
 • Str. Sf. Andrei
 • Str. M. Odatiuc
 • Str. A. Orlov
 • Str. Ruhuleanca
 • Str. Cartușa

 

Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc”, or. Vatra, str. Frunze, 1

 • oraşul Vatra

Gimnaziul nr. 99 „Gh. V. Madan”, s. Trușeni, str. Ștefan cel Mare, 1

 • Str. Basarabia
 • Str. Vasile Lupu
 • Str. 27 August
 • Str. Frunze
 • Str. Dimitrie Cantemir
 • Str. Alexandru cel Bun
 • Str. Tinereţii
 • Str. Miron Costin
 • Str. Dosoftei
 • Str. 9 Mai
 • Str. 1 Mai
 • Str. Constantin Stere
 • Str. Alexei Mateevici
 • Str. Ion Creangă
 • Str. Mihai Eminescu
 • Str. Vladimir Precup
 • Str. Chişinău
 • Str. Vasile Cibotaru
 • Str. Viilor
 • Str. Voluntarilor
 • Str. Grigore Ureche
 • Str. Gheorghe Asachi
 • Str. Decebal
 • Str. Meşterul Manole
 • Str. Răzeşilor
 • Str. George Coşbuc
 • Str. Ghidighici
 • Str. Mircea cel Bătrîn
 • Str. Cireşar
 • Str. Spicului
 • Str. Doina
 • Str. Traian
 • Str Dumbrava
 • Str. Hîrtoape

Liceul Teoretic "Trușeni", s. Trușeni, str. G. Madan, 60

 • Str. Vasile Alecsandri
 • Str. Serghei Lazo
 • Str. Ştefan cel Mare și Sfînt
 • Str-la Ştefan cel Mare și Sfînt
 • Str. Iurie Gagarin
 • 1-str-la Iurie Gagarin
 • 2-Str-la Iurie Gagarin
 • 3-Str-la Iurie Gagarin
 • 4-Str-la Iurie Gagarin
 • Str. Vasile Lupu
 • 3-Str-la Vasile Lupu
 • 4-Str-la Vasile Lupu
 • Str. Basarabia
 • 1-Str-la Basarabia
 • 2-Str-la Basarabia
 • Str. Străşeni
 • Str. Boris Glavan
 • Str-la Boris Glavan
 • Str. Valnova
 • Str. Alexandru Donici
 • Str-la Alexandru Donici
 • Str. 31 August 1989
 • 1-Str-la 31 August 1989
 • 2-Str-la 31 August 1989
 • 3-Str-la 31 August 1989
 • Str Mărţişor
 • Str Ion Neculce
 • Str Dacia
 • Str-la Dacia
 • Str Gh. Madan
 • Str Dimitrie Cantemir
 • Str. Gheorghe Vodă
 • Str. Ioan Vodă
 • Str. Trandafirilor
 • Str. Livezilor
 • 1Str-la Livezilor
 • 2-Str-la Livezilor
 • 3-Str-la Livezilor
 • Str. Dragoş Vodă
 • Str. Alecu Russo
 • Str. Codreanu
 • Str. C. Stamati
 • Str. Riev
 • Str-la Kiev
 • Str. Ion Soltîs
 • 1-Str-la Ion Soltîs
 • 2-Str-la Ion Soltîs
 • Str. Morilor

Gimnaziul „Ion Timofei Costin”, s. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, 71

 • Instituţia efectuează înscrierea copiilor în clasa I din satul Ghidighici

Gimnaziul nr. 65, s. Condrița 

 • s. Condriţa