Call
Telefon: (+373-22) 29-50-71

Fondul Locativ

Asociaţiile de Proprietari ai Locuinţelor Privatizate din sectorul BUIUCANI, CASELE DEPARTAMENTALE din sectorul BUIUCANI, Asociaţiile de Coproprietari în Condominiu din sectorul BUIUCANI, Cooperativele de Construcţie a Locuinţelor din sectorul BUIUCANI.

Denumirea serviciului

Șef al serviciului de sector

Telefon de contact

Î.M. S.A. „Apă – Canal Chișinău”

Oleg Vdovicenco

022 74 46 11

Î.M. canalizare al S.A. „Apă – Canal Chișinău”

Stanislav Pereverziv

022 25 69 01

022 25 68 09

Î.M. S.A. „Termoelectrica”

Vladimir Buruiană

022 71 54 41

Î.M. Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi

Gheorghe Cojocaru

022 24 33 18

Î.M. Regiei „Exdrupo”

Sergiu Melnic

022 47 16 74

Î.M. Întreprinderii „Lumteh”

Vitalie Vasian

022 22 02 46

022 22 80 57

Î.M. Regie „Autosalubritate”

Gheorghe Revenco

022 74 68 38

Întreprinderea Municipală pentru Î.M. Locative Buiucani

Golub Ilie

022 75 86 49

Î.M. Întrepriderii Municipale „Liftservicii”

Sergiu Lebedi

022 23 20 11

DGMU (Inspecția tehnică)

Vitalie Mihalache

022 20 46 85

Serviciul Avarie

022 74 72 50

ÎMGFL nr. 13 str.

București 79

Leonid Haritonov

022 22 43 90

ÎMGFL nr. 14

str. Dosoftei 142, Chișinău

Sergiu Ciobanu

022 29 53 02

ÎMGFL nr. 15

str. Paris 53/1

Mihai Cărăruș

022 71 34 30

ÎMGFL nr. 16

str. O.Ghibu 2/4

Mihai Cărăruș

022 51 12 53