Peste 1000 de proiecte importante, acțiuni și evenimente realizate de Primăria municip...

✅ https://proiecte.chisinau.md/ - peste 1000 de proiecte importante, acțiuni și evenimente realizate de Primăria municipiului Chișinău în ultimii patru ani. Cel...e 1000 de proiecte de pe site, sunt repartizate în 8 categorii – de la Asistență Socială și investiții în Infrastructură, până la Educație și Gestionare a deșeurilor municipale. Platforma este în permanentă actualizare, deoarece sunt foarte multe proiecte în lucru. Cele mai voluminoase categorii, cu cele mai multe publicații sunt Infrastructura, Educația și domeniul Asistență medicală și socială. Fiecare publicație conține o descriere scurtă despre un anumit proiect, despre un eveniment, un serviciu public ori despre investiții în mai multe instituții din Capitală. Totodată, sunt prezentate informații despre costurile și alocațiile pentru fiecare proiect: există proiecte finanțate din bugetul municipal dar și altele, realizate cu o contribuție din partea diferitor parteneri. ➡️De menționat că Platforma se referă în mare parte la proiectele din orașul Chișinău dar include și informații despre proiectele Primăriei realizate în suburbii în categoria „Suburbii” de pe aceiași platformă. Informațiile cu privire la suburbii, pot fi accesate pe platforma online dedicată separat localităților din municipiu - https://suburbii.chisinau.md . ➡️La rubrica ”Proiecte noi” sunt publicate cele mai recente realizări ale municipalității. Utilizatorul accesează o scurtă informație, după care poate face cunoștință cu date suplimentare privind proiectul pe care îl interesează. ➡️La rubrica „Politici”, au fost publicate strategiile și planurile de dezvoltare ale municipiului, regulamentele și registrele, dezbaterile publice și discuțiile cu experții, organizate pe parcursul ultimilor ani, care au vizat elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a municipiului pe termen lung. Platforma va avea și versiuni în limba Engleză dar și Rusă. Versiunile în limba engleză și rusă a site-ului vor permite tuturor oamenilor, investitorilor și turiștilor să afle mai multe despre inițiativele noastre și să exploreze potențialul orașului nostru. Acum se lucrează asupra textelor și în decurs de o săptămână vor fi accesibile și versiunile în cele două limbi. Pe pagina principală mai găsiți link-urile spre toate portalurile informative ale Primăriei Municipiului Chișinău. În concluzie, accesând site-ul https://proiecte.chisinau.md/ obțineți accesul instantaneu la proiectele desfășurate în capitală, dar și la multe platforme tematice dezvoltate în ultimii ani de către echipa Primăriei. *** ✅Платформа https://proiecte.chisinau.md/ включает в себя более 1000 важных проектов, акций и мероприятий, реализованных при поддержке примэрии Кишинёва за последние четыре года. 1000 проектов на сайте разделены на 8 категорий — от социальной помощи и инвестиций в инфраструктуру до образования и управления отходами. Платформа постоянно обновляется, так как в работе много проектов. Наиболее объёмными категориями с наибольшим количеством публикаций являются «Инфраструктура», «Образование» и «Здравоохранение и социальная помощь». Каждая публикация содержит краткое описание конкретного проекта, события, государственной услуги или инвестиций во многие учреждения столицы. В то же время представлена информация о затратах и ассигнованиях по каждому проекту: есть проекты, финансируемые из муниципального бюджета, но есть и другие, осуществляемые при содействии различных партнёров. ➡️Следует отметить, что на платформе представлены в основном проекты в Кишинёве, но также включена информация о проектах примэрии, реализованных в пригородах, в категории «Пригороды» на той же платформе. Информацию о пригородах можно получить на онлайн-платформе, посвященной отдельно населенным пунктам муниципия - https://suburbii.chisinau.md/ ➡️В рубрике «Новые проекты» публикуются последние достижения муниципалитета. Пользователю доступна краткая информация, после чего он может ознакомиться с дополнительными данными по интересующему его проекту. ➡️В рубрике «Политики» опубликованы стратегии и планы развития муниципия, регламент и реестры, публичные дебаты и дискуссии с экспертами, организованные за последние несколько лет, направленные на выработку долгосрочных политик и стратегий развития муниципия. Платформа будет на английском и русском языках. Английская и русская версии сайта позволят всем людям, инвесторам и туристам больше узнать о наших инициативах и изучить потенциал нашего города. Сейчас ведется работа над текстами, и в течение недели будут доступны версии на двух языках. На главной странице вы также можете найти ссылки на все информационные порталы примэрии Кишинёва. В заключение, зайдя на веб-сайт https://proiecte.chisinau.md/ вы получите быстрый доступ к проектам, реализованным в столице, а также ко многим тематическим платформам, разработанным в последние годы командой примэрии.

Peste 1000 de proiecte importante, acțiuni și evenimente realizate de Primăria municip...
✅ https://proiecte.chisinau.md/ - peste 1000 de proiecte importante, acțiuni și evenimente realizate de Primăria municipiului Chișinău în ultimii patru ani. Cel...e 1000 de proiecte de pe site, sunt repartizate în 8 categorii – de la Asistență Socială și investiții în Infrastructură, până la Educație și Gestionare a deșeurilor municipale. Platforma este în permanentă actualizare, deoarece sunt foarte multe proiecte în lucru. Cele mai voluminoase categorii, cu cele mai multe publicații sunt Infrastructura, Educația și domeniul Asistență medicală și socială. Fiecare publicație conține o descriere scurtă despre un anumit proiect, despre un eveniment, un serviciu public ori despre investiții în mai multe instituții din Capitală. Totodată, sunt prezentate informații despre costurile și alocațiile pentru fiecare proiect: există proiecte finanțate din bugetul municipal dar și altele, realizate cu o contribuție din partea diferitor parteneri. ➡️De menționat că Platforma se referă în mare parte la proiectele din orașul Chișinău dar include și informații despre proiectele Primăriei realizate în suburbii în categoria „Suburbii” de pe aceiași platformă. Informațiile cu privire la suburbii, pot fi accesate pe platforma online dedicată separat localităților din municipiu - https://suburbii.chisinau.md . ➡️La rubrica ”Proiecte noi” sunt publicate cele mai recente realizări ale municipalității. Utilizatorul accesează o scurtă informație, după care poate face cunoștință cu date suplimentare privind proiectul pe care îl interesează. ➡️La rubrica „Politici”, au fost publicate strategiile și planurile de dezvoltare ale municipiului, regulamentele și registrele, dezbaterile publice și discuțiile cu experții, organizate pe parcursul ultimilor ani, care au vizat elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a municipiului pe termen lung. Platforma va avea și versiuni în limba Engleză dar și Rusă. Versiunile în limba engleză și rusă a site-ului vor permite tuturor oamenilor, investitorilor și turiștilor să afle mai multe despre inițiativele noastre și să exploreze potențialul orașului nostru. Acum se lucrează asupra textelor și în decurs de o săptămână vor fi accesibile și versiunile în cele două limbi. Pe pagina principală mai găsiți link-urile spre toate portalurile informative ale Primăriei Municipiului Chișinău. În concluzie, accesând site-ul https://proiecte.chisinau.md/ obțineți accesul instantaneu la proiectele desfășurate în capitală, dar și la multe platforme tematice dezvoltate în ultimii ani de către echipa Primăriei. *** ✅Платформа https://proiecte.chisinau.md/ включает в себя более 1000 важных проектов, акций и мероприятий, реализованных при поддержке примэрии Кишинёва за последние четыре года. 1000 проектов на сайте разделены на 8 категорий — от социальной помощи и инвестиций в инфраструктуру до образования и управления отходами. Платформа постоянно обновляется, так как в работе много проектов. Наиболее объёмными категориями с наибольшим количеством публикаций являются «Инфраструктура», «Образование» и «Здравоохранение и социальная помощь». Каждая публикация содержит краткое описание конкретного проекта, события, государственной услуги или инвестиций во многие учреждения столицы. В то же время представлена информация о затратах и ассигнованиях по каждому проекту: есть проекты, финансируемые из муниципального бюджета, но есть и другие, осуществляемые при содействии различных партнёров. ➡️Следует отметить, что на платформе представлены в основном проекты в Кишинёве, но также включена информация о проектах примэрии, реализованных в пригородах, в категории «Пригороды» на той же платформе. Информацию о пригородах можно получить на онлайн-платформе, посвященной отдельно населенным пунктам муниципия - https://suburbii.chisinau.md/ ➡️В рубрике «Новые проекты» публикуются последние достижения муниципалитета. Пользователю доступна краткая информация, после чего он может ознакомиться с дополнительными данными по интересующему его проекту. ➡️В рубрике «Политики» опубликованы стратегии и планы развития муниципия, регламент и реестры, публичные дебаты и дискуссии с экспертами, организованные за последние несколько лет, направленные на выработку долгосрочных политик и стратегий развития муниципия. Платформа будет на английском и русском языках. Английская и русская версии сайта позволят всем людям, инвесторам и туристам больше узнать о наших инициативах и изучить потенциал нашего города. Сейчас ведется работа над текстами, и в течение недели будут доступны версии на двух языках. На главной странице вы также можете найти ссылки на все информационные порталы примэрии Кишинёва. В заключение, зайдя на веб-сайт https://proiecte.chisinau.md/ вы получите быстрый доступ к проектам, реализованным в столице, а также ко многим тематическим платформам, разработанным в последние годы командой примэрии.