MESAJUL DE FELICITARE AL PRETORULUI SECTORULUI BUIUCANI, CU PRILEJUL ZILEI POLIȚIEI NAȚIONALE

MESAJUL DE FELICITARE AL PRETORULUI SECTORULUI BUIUCANI, CU PRILEJUL ZILEI POLIȚIEI NAȚIONALE

            Stimați angajați ai Poliției Naționale,

 

          Ziua Dumneavoastră profesională, consemnată tradițional la 18 decembrie, în ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, îmi oferă plăcutul prilej de a transmite recunoștință și apreciere pentru activitatea Dumneavoastră manifestată cu responsabilitate și devotament în spiritul legii, profesionalism și curaj, sacrificiu și bărbăție, pentru menținerea ordinii publice, garantarea siguranței, drepturilor și libertăților fundamentale  ale tuturor cetățenilor.

          Vă îndemn să dați și în continuare dovadă de disciplină,  inteligență, conduită morală remarcabilă și conștiință profesională, pentru a face față prezentului și viitorului, în scopul îndeplinirii obiectivelor  propuse.

          În acest moment aniversar, Vă mulţumim pentru dedicație și devotament, pentru buna colaborare și spiritul de echipă pe care-l manifestaţi cu fiecare ocazie, inclusiv pentru aptitudinile de a face față tuturor provocărilor.

          Vă dorim tuturor sănătate, putere de muncă şi noi realizări întru prosperarea ţării, câștigându-Vă onorabilul titlu de prieten al comunității.

 

Cu profund respect,

Pretorul sectorului Buiucani, Vasile Moroi