PRETURA SECTORULUI BUIUCANI COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE

PRETURA SECTORULUI BUIUCANI  COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE

A N U N Ț

Cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei – limită de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante :

1. Specialist principal în secția   urbanism și arhitectură.
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009  ”Privind  punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” se anunță prelungirea concursului prin modificarea datei – limită de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante  de specialist principal,  secția urbanism și arhitectură, până la data de 21 aprilie 2023 .

Modalitatea de depunere a documentelor: 
Locul depunerii dosarelor de participare la concurs este mun. Chişinău,  str.M.Viteazul, 2  bir.410, telefon de contact – 022 29.50.67. 
E-mail – ana.dimitras@mail.ru 
Persoana responsabilă de primirea documentelor – Ana Dimitraș, specialist principal, Serviciul resurse umane.

Condiţiile de participare la concurs, cerințele și bibliografia concursului pot fi găsite și descărcate urmând link-ul de mai jos: 
https://cariere.gov.md/ro/job/*/19798.

                              Secretar al Comisiei de concurs
                                                         Ana Dimitraș

Files