Procese-verbale pentru nerespectarea legii

          Angajații Secției agenți constatatori din cadrul Preturii sectorului Buiucani, în urma inspectării sectorului  administrat, în scopul monitorizării respectării cerințelor prevăzute de legislația în vigoare, conform  competențelor stabilite , dar și în urma efectuarii controalelor inopinate , au depistat încălcări, care dovedesc existenta mai multor categorii de contravenții.

Procese-verbale pentru nerespectarea legii

           Astfel, conform datelor statistice, pe perioada lunii noiembrie, curent, au fost întocmite în total 86  procese-verbale,  după cum urmează:     
    • conform art.181 CC RM ,, Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale”-16 procese-verbale;
    • conform art.273 CC RM  ,,Încălcarea regulilor de comerţ”
     67 procese – verbale, dintre care:
     13 procese - vrebale art.273 pct.9 lit.a) ,,Desfășurarea activităţii de comerţ   fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale”
     49 procese - verbale art.273 pct.15 ,,Desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislaţiei şi/sau regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, aceasta este interzisă”
     5  procese – verbale  art.273 pct.16 ,,Necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind inițierea activității de comerț”.
    • conform art.364 al.(1) CC RM ,,Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afişaj” 
3 procese – verbale.
         Scopul final al administrației publice locale este resposabilizarea cetățenilor care încalcă legea, să manifeste corectitudine în activitățile pe care le desfașoară, dar și să avem un oraș curat și bine amenajat!