Unde lucrează echipele de muncitori în ziua de 13 ianuarie 2022: ÎM “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” sectoru...

Unde lucrează echipele de muncitori în ziua de 13 ianuarie 2022: ÎM “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” sectorul Buiucani: - Curățarea suprafețelor împădurite din Pădurea-parc “Butoiaș”, zona din str. Nicolae Costin. - Evacuarea frunzelor din str. Cornului... - Salubrizarea parcurilor și scuarurilor (zilnică). - Evacuarea crengilor adunate în grămezi în parcul “La Izvor” ÎM “Prestări Servicii Locative Buiucani”: - finalizarea lucrărilor de demolare a pavilionului comercial din str. Calea Ieșilor, 2. Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 13 - nr. 16: - salubrizarea locurilor de uz comun (platforme de gunoi, trotuare, curți de bloc).

Unde lucrează echipele de muncitori în ziua de 13 ianuarie 2022: ÎM “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” sectoru...
Unde lucrează echipele de muncitori în ziua de 13 ianuarie 2022: ÎM “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” sectorul Buiucani: - Curățarea suprafețelor împădurite din Pădurea-parc “Butoiaș”, zona din str. Nicolae Costin. - Evacuarea frunzelor din str. Cornului... - Salubrizarea parcurilor și scuarurilor (zilnică). - Evacuarea crengilor adunate în grămezi în parcul “La Izvor” ÎM “Prestări Servicii Locative Buiucani”: - finalizarea lucrărilor de demolare a pavilionului comercial din str. Calea Ieșilor, 2. Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 13 - nr. 16: - salubrizarea locurilor de uz comun (platforme de gunoi, trotuare, curți de bloc).