Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani astăzi: Î.M. "Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" sectorul Buiucani...

Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani astăzi: Î.M. "Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" sectorul Buiucani: - amenajarea gazonului cu sol fertil în pădurea-parc Butoiaș; - cosit în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale;... - irigarea florarelor, arbuștilor din parcuri și scuaruri; - evacuarea buturugilor în parcul Alunelul; - activități de salubrizare; Î.M. "Prestări Servicii Locative Buiucani": - cosire și salubrizarea la str. Mesager și str. G. Topîrceanu; - reconstrucția pereului blocului locativ din str. Ion Creangă, 41; - demontarea panourilor publicitare; - reparația terenului de joacă pentru copii cu nevoi speciale din parcul "La izvor"; - montarea băncilor de odihnă str. Călărași, 67; Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 13-16: - salubrizarea zonelor de uz comun; - evacuarea mecanizată a gunoiului de la platouri.; - spălarea hidropneumatică a sistemelor de încălzire în blocuri locative.

Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani astăzi: Î.M. "Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" sectorul Buiucani...
Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani astăzi: Î.M. "Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" sectorul Buiucani: - amenajarea gazonului cu sol fertil în pădurea-parc Butoiaș; - cosit în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale;... - irigarea florarelor, arbuștilor din parcuri și scuaruri; - evacuarea buturugilor în parcul Alunelul; - activități de salubrizare; Î.M. "Prestări Servicii Locative Buiucani": - cosire și salubrizarea la str. Mesager și str. G. Topîrceanu; - reconstrucția pereului blocului locativ din str. Ion Creangă, 41; - demontarea panourilor publicitare; - reparația terenului de joacă pentru copii cu nevoi speciale din parcul "La izvor"; - montarea băncilor de odihnă str. Călărași, 67; Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 13-16: - salubrizarea zonelor de uz comun; - evacuarea mecanizată a gunoiului de la platouri.; - spălarea hidropneumatică a sistemelor de încălzire în blocuri locative.