Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani în ziua de 31 ianuarie 2022: ÎM “Prestări Servicii Locative Buiucani”: - De...

Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani în ziua de 31 ianuarie 2022: ÎM “Prestări Servicii Locative Buiucani”: - Demontarea fundațiilor rămase în urma gheretelor evacuate din str. Alba Iulia, 202-204, str. Vasile Lupu, 85 A. - Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public și evacuarea coșurilor de gunoi;... - Demontarea gardurilor improvizate str. Columna, 180; Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 13 - nr. 16: - Salubrizarea manuală a platourilor de colectare a deșeurilor și a zonelor de uz comun (terenuri de joacă, trotuare, curți de bloc); - Evacuarea mecanizată a gunoiului de la platouri (zona ÎMGFL nr. 15 - str. Drumul Taberei, str. Ioana Radu, 24, str. Vasile Lupu, 87, str. Paris 51/2) ÎM “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” sectorul Buiucani: - Greblarea zonei din str. Grigore Alexandrescu; - Golirea coșurilor de gunoi și măturarea aleilor din parcuri și scuaruri; - Curățarea suprafețelor împădurite în Pădurea-Parc ”Butoiaș” și Parcul ”La Izvor”; - Curățarea arborilor și arbuștilor din Parcul ”Alunelul” și Parcul ”La Izvor” și evacuarea crengilor.

Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani în ziua de 31 ianuarie 2022: ÎM “Prestări Servicii Locative Buiucani”: - De...
Unde lucrează serviciile #Preturii #Buiucani în ziua de 31 ianuarie 2022: ÎM “Prestări Servicii Locative Buiucani”: - Demontarea fundațiilor rămase în urma gheretelor evacuate din str. Alba Iulia, 202-204, str. Vasile Lupu, 85 A. - Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public și evacuarea coșurilor de gunoi;... - Demontarea gardurilor improvizate str. Columna, 180; Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 13 - nr. 16: - Salubrizarea manuală a platourilor de colectare a deșeurilor și a zonelor de uz comun (terenuri de joacă, trotuare, curți de bloc); - Evacuarea mecanizată a gunoiului de la platouri (zona ÎMGFL nr. 15 - str. Drumul Taberei, str. Ioana Radu, 24, str. Vasile Lupu, 87, str. Paris 51/2) ÎM “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” sectorul Buiucani: - Greblarea zonei din str. Grigore Alexandrescu; - Golirea coșurilor de gunoi și măturarea aleilor din parcuri și scuaruri; - Curățarea suprafețelor împădurite în Pădurea-Parc ”Butoiaș” și Parcul ”La Izvor”; - Curățarea arborilor și arbuștilor din Parcul ”Alunelul” și Parcul ”La Izvor” și evacuarea crengilor.